Sla bres in politiek, niet in kustlijn

Jan Huijbers, directeur Van den Herik Sliedrecht

dinsdag 18 februari 2020
Afbeelding Sla bres in politiek, niet in kustlijn

Onze kustlijn heeft versterking nodig, maar de Haagse politiek verzaakt vanwege PFAS en stikstof. Waar we ooit daadkrachtig weerstand boden aan het water, dreigt de poldercultuur ons nu te verdrinken. We hebben een sterke vrouw of man nodig die ons land redt en geen gekissebis.

Achter de Haagse duinen beloofde minister-president Mark Rutte afgelopen 30 oktober in het Catshuis het grondwerk snel vlot te trekken. Ik was er bij en trakteerde die dag na het overleg vol vertrouwen de mannen van Grond In Verzet op een biertje. Drie maanden later bleek ons vertrouwen valse hoop. Het grondwerk ligt nog steeds stil, terwijl Haagse politici besluiteloos voortmodderen. En de tijd dringt.

Happen uit de kust

Waar onze voorvaderen in 1200 met pijn en moeite ons thuis letterlijk uit het moeras veilig stelde, blijkt het befaamde poldermodel zich nu tegen ons te keren. In Zeeland en Texel nam storm Dennis flinke happen uit onze kustlijn, maar we kunnen niks doen om de schade te herstellen.

Secuur aan de slag

Waar voorheen harde werkers er voor zorgden dat medeburgers zoals juristen en ambtenaren hun voeten droog houden, houden nu laatstgenoemden het werk van het grondverzet tegen. Natuurlijk moeten we secuur aan de slag gaan met respect voor onze omgeving, maar het mag niet zo zijn dat we werkloos moeten toezien hoe een volgende storm ons land terugspoelt naar de Middeleeuwen.

Voorkom rampjaar

Laat 2020 niet het rampjaar zijn waarin we besluiteloos ten onder gaan. Dat het niet het jaar wordt waarin twaalf Commissarissen van de Koning als intermediair ieder een losse poging deden om elk op hun eigen manier namens Den Haag een koers uit te zetten. Dat we niet door politieke versplintering politici hebben, die verblind door eigen kortetermijnbelangen het grote plaatje uit het oog verliezen. Dat 2020 niet het jaar wordt waarin Nederland stil wordt gelegd door een falend democratisch systeem. Waarin het vakkundig in elkaar gezette huis van Thorbecke aan verdeeldheid te onder gaat.

Stuur politiek op sabbatical

Het liefst stuurde ik die besluiteloze politici en beleidsmakers een jaar op sabbatical. Tijd die deze mensen kunnen benutten voor bezinning. Laat hen op een boot met de frisse Hollandse wind in de haren ons land bekijken. Toon hen dijken, duinen en andere werken die dringend aandacht vragen. Laat hen het land in gaan en praten met de doeners die sinds eeuwen ons land behouden en vormgeven.

Besluitvaardig optreden

En terwijl onze beleidsmakers hun ogen uitkijken, moet er besluitvaardig worden opgetreden. Niet alleen om droge voeten te houden, maar ook omdat een belangrijke sector onnodig verpietert. De oude Romeinen begrepen al ver voordat wij ons aan het moeras onttrokken, dat in geval van grote nood een sterke man nodig is die met snelle besluiten het volk voor erger behoedt. Senatoren werden buitenspel gezet, waardoor werd voorkomen dat eindeloos onderling gekibbel tot de ondergang leidde.

Zet democratie jaar stil

Wat mij betreft zetten we de democratie voor een jaar stil. Dat doe ik liever dan ons land stil te leggen. We wijzen een bestuurder aan met kennis van watermanagement, die onbetwist boven alle partijen staat. Dat is onze koning Willem-Alexander. Geef hem een heldere opdracht: versoepel redelijkerwijs PFAS en stikstofnormen zodat grondwerkers weer verantwoord aan de slag kunnen, terwijl er een permanente oplossing voor PFAS en stikstof wordt gerealiseerd. En laat na één jaar politici en beleidsmakers wijzer en vol goede intenties terugkeren op het pluche, terwijl onze bouw- en infrasector Nederland klaar maakt voor de uitdagingen van deze eeuw.

Toon daadkracht

Als het ons als volk lukt om daadkracht te tonen, gaan we in de polder alsnog een goede toekomst tegemoet. Dan blijft Den Haag die mooie stad achter de duinen waar ik graag nog eens een biertje drink.