• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Coronacrisis: onze belangrijkste lobbypunten en eerste resultaten

Coronacrisis: onze belangrijkste lobbypunten en eerste resultaten

Afbeelding Coronacrisis: onze belangrijkste lobbypunten en eerste resultaten
vrijdag 20 maart 2020

De lobby van Bouwend Nederland richt zich op het zo veel mogelijk verkleinen van de effecten van het coronavirus op onze sector. Dit doen we door de gevolgen van de crisis onder de aandacht te brengen bij bestuur en politiek op alle niveaus, zowel landelijk als in de regio. Daarnaast praten we ook met alle relevante opdrachtgevers. In het kort zet Bouwend Nederland in op continuïteit van werk op korte/middellange en lange termijn en het versterken van de liquiditeitspositie van lidbedrijven. Graag geven we een overzicht van de belangrijkste lobbypunten en gesprekken die zijn gevoerd met diverse overheden, ministers en de minister-president.

Onze belangrijkste lobbypunten


1. Continuïteit van werk

 • Werk naar voren halen (bijv. werk op drukke punten)
 • Lopende aanbestedingen door laten gaan (OG zet gesprekken digitaal door)
 • Medewerkers onderhoud en herstel van vitale infrastructuur op lijst vitale beroepen

2. Versterken/ niet onnodig onder druk zetten liquiditeitspositie bouw- en infra

 • Niet onnodig vragen van bankgaranties, (als je het vraagt doe het dan proportioneel, bijvoorbeeld 5%.
 • Uitstellen van (decentrale) heffingen en lasten. (brieven zijn verstuurd door BNL)
 • Coulant omgaan met boeteclausules door overheden en andere opdrachtgevers bij vertragingen als gevolg van coranavirus.
 • Versnellen betaaltermijnen door overheden en opdrachtgevers
 • Sectorspecifieke aanpassing NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging v Werkbehoud)
 • Noodmaatregelen kabinet langer laten lopen voor bouw- en infrasector (laatcyclisch)
 • Compensatie uitgekeerde transitievergoedingen ihkv WAB eerder uitbetalen. Vanaf 1 april as. kunnen bedrijven compensatie aanvragen.

Overzicht van belangrijkste gesprekken en resultaten (d.d. 20 maart 2020)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Maxime Verhagen heeft overleg gehad met minister Koolmees en gevraagd of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangepast kan worden om de toegankelijkheid voor getroffen bedrijven te vergroten. Voor een tegemoetkoming in loonkosten is namelijk een verwacht omzetverlies van minimaal 20% vereist. Voor bedrijven die niet gesplitst zijn in verschillende werkmaatschappijen is de verwachting dat deze maatregel op korte termijn niet helpt.

Rijkswaterstaat (RWS)
Bouwend Nederland heeft een positief gesprek gevoerd met RWS. Zowel RWS als Rijksvastgoedbedrijf zullen er alles aan doen om bestaande werkzaamheden en nieuwe tenders op een verantwoorde wijze door te laten gaan. Daarnaast gaat Bouwend Nederland samen met leden en RWS kijken hoe de meest kansrijke projecten naar voren gehaald kunnen worden en op de markt kunnen worden gezet. Lees hier hun brieven.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Maxime Verhagen en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hebben samen met minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen goede afspraken gemaakt om de bouw- en technieksector veilig aan het werk te houden tijdens de coronacrisis. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.

Minister-president Rutte
Maxime Verhagen heeft daarnaast in een gesprek met minister-president Rutte zijn zorgen geuit en gepleit voor continuïteit van het werk voor de bouw en infrasector op korte/middellange en lange termijn en het versterken van de liquiditeitspositie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen heeft Bouwend Nederland ook gepleit om ook de infrawerken zo veel mogelijk door te laten gaan en projecten naar voren te halen. Daarnaast heeft Bouwend Nederland gevraagd om vergunningen te blijven en afgeven betaaltermijnen te verkorten.

Ook heeft Maxime Verhagen gevraagd om de lijst met vitale sectoren uit te breiden, zodat werknemers van leden die werken voor deze vitale sectoren (zoals in onderhouden van wegen en ondergrondse netwerken) gaan vallen onder de regeling voor kinderopvang etc. Bouwend Nederland heeft wekelijks ministerieel overleg ingepland om knelpunten en voortgang te bespreken.

Brieven naar gemeenten en provincies

Bouwend Nederland heeft vandaag een brief gestuurd naar lagere overheden om onze lobbypunten nogmaals te herhalen. Houd de communicatie op gang en zorg dat fysieke schouwen van projecten doorgaan. Daarnaast roept Bouwend Nederland gemeenten en provincies extra op om werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken juist, zoals de Dam in Amsterdam, nu vooral doorgaan te laten vinden of op te starten, omdat er minder mensen op straat zijn.

Bouwend Nederland roept leden op om onderstaande brieven ook met eigen contacten bij gemeenten en provincies te delen.

Bouwend Nederland heeft daarnaast samen met VNO-NCW en VNG een brief van gelijke strekking verstuurd naar gemeenten en provincies.

 

Wij staan voor jullie klaar!

Bouwend Nederland voelt de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan de continuïteit van onze mooie sector. Spreek ons aan via ons kantoor in Zoetermeer of in de regio en laat ons weten hoe we jullie kunnen helpen. Wij staan voor jullie klaar!

 

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis

 

Tags

Corona