Grensarbeid België: hoe zit het met in- en uitreizen?

woensdag 25 maart 2020
Afbeelding Grensarbeid België: hoe zit het met in- en uitreizen?

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. De grenzen zijn gesloten en er wordt actief gecontroleerd.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Grensarbeiders en anderen die de grens over moeten, kunnen dit doen onder specifieke voorwaarden:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren. Je kunt dit vignet downloaden op deze pagina: https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-over-met-vignet. De werkgever voorziet het vignet van een stempel.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

Het goederen- en dienstenverkeer mag ook nog gewoon de grens over.

Vitale sectoren in België

Als essentiële sectoren zijn in België benoemd:

 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
 • De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen
 • De asiel- en migratiediensten, met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur
 • De media, journalisten en communicatiediensten 
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking
 • De hulpverleningszones
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid
 • De politiediensten
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening
 • Defensie
 • De Civiele Bescherming
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten
 • De noodplanning- en crisisbeheerdiensten
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang
 • De universiteiten en hogescholen
 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd vanwege technische redenen
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten
 • De apotheken en farmaceutische industrie
 • De hotels
 • De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden
 • De postdiensten
 • De begrafenisondernemingen en crematoria
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën
 • De waterhuishouding
 • De inspectie- en controlediensten
 • De sociale secretariaten
 • De noodcentrales en ASTRID
 • De meteo- en weerdiensten
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties
 • De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie
 • De chemische industrie
 • De productie van medische instrumenten
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen
 • De productie van radio-isotopen
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Het internationaal transport
 • De havens
 • De nucleaire en radiologische sector

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis