• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwers en corporaties: alles op alles zetten om werk door te laten gaan

Bouwers en corporaties: alles op alles zetten om werk door te laten gaan

Afbeelding Bouwers en corporaties: alles op alles zetten om werk door te laten gaan
donderdag 2 april 2020

Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. Zo kan het corona-protocol ‘Samen veilig doorwerken’ worden samengevat, dat een aantal partijen in de bouw- en technieksector onlangs vaststelde.

Volgens bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg was het protocol vooral een bevestiging van de door een eigen protocol onderbouwde strategie waar de grootste woningcorporatie van Limburg al voor had gekozen. “Zodra de ernst van de situatie duidelijk werd en de ‘intelligente lockdown’ van kracht werd, hebben we contact met onze bouwpartners gezocht. Uitgangspunt was: zoveel mogelijk werkzaamheden door laten gaan, waarbij de gezondheid van onze huurders en onze medewerkers en die van de bouwbedrijven natuurlijk voorop stonden.”

Belangrijke opdrachtgever

Met een gezamenlijke voorraad van 2,4 miljoen woningen en een forse nieuwbouw- en verduurzamingsopgave, zijn woningcorporaties een belangrijke opdrachtgever van bouwbedrijven. Op een totale voorraad van 28.000 woningen is Wonen Limburg bijvoorbeeld 4.000 woningen aan het verduurzamen. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats en uiteraard periodiek onderhoud en (spoed)reparaties aan bestaande woningen. Peeters: “Naar onze huurders hebben we gecommuniceerd om even te wachten met reparatieverzoeken die niet dringend zijn. Maar met inachtneming van de RIVM-richtlijnen gaan spoedreparaties door, net als het tweejaarlijkse onderhoud aan de cv-ketel. Dat is iets waar we geen risico mee kunnen en willen nemen.”
Het protocol ten spijt, signaleert Peeters dat de werkzaamheden inmiddels over de hele linie beginnen te stagneren. “Bij nieuwbouw en mutatie-onderhoud, als een woning leegstaat, is dat omdat er bij bouwers medewerkers beginnen uit te vallen en er tekorten aan materialen beginnen te ontstaan. Daarnaast merken we dat huurders steeds voorzichtiger worden. Of bijvoorbeeld maar liever even niet aan de vervanging van een badkamer beginnen, omdat ze huiverig zijn dat de werkzaamheden halverwege door uitval bij het bouwbedrijf moeten worden stilgelegd. Dat soort angsten kunnen we alleen pareren met goede voorlichting, over de RIVM-richtlijnen en alle voorzorgsmaatregelen die we nemen. Maar als een huurder echt niet wil, moeten we dat respecteren.”

Maatwerk

Ook bij Portaal, dat zo’n 52.000 woningen beheert in Utrecht, Leiden, Eemland, Arnhem en Nijmegen, staat ‘de gezondheid van iedereen op de eerste plaats’. “Conform de wens van de overheid doen we alles om werkzaamheden in de woningbouw zo lang mogelijk door te laten gaan”, verzekert Marlies Krol, directeur vastgoedprojecten van Portaal. “Vooral bij werkzaamheden in bewoonde woningen vraagt dat in nauw overleg met onze bouwpartners om maatwerk. We overleggen telefonisch met de bewoners welke mogelijkheden er zijn. Zo worden nu enkele projecten in aangepaste vorm voortgezet. Dan doen we bijvoorbeeld alleen de buitenwerkzaamheden. Of bewoners verblijven enkele dagen in een logeerwoning als de werkzaamheden in de woning uitgevoerd worden.”
Dankzij de strikte naleving van het protocol en intensieve communicatie richting de huurders, stelt Krol tevreden vast dat alle voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw, onderhoud of renovatie tot dusver gewoon door konden gaan. “Onze rust- en logeerwoningen blijken een goede oplossing voor mensen met veel kinderen thuis of mensen die nu liever geen andere mensen binnen laten, omdat ze bang zijn om ziek te worden. Maar we kunnen er niet alles mee ondervangen. Nu de maatregelen tot 28 april verlengd zijn, verwachten we ondanks alle creatieve oplossingen die inmiddels uit de kast zijn gehaald wel meer vertraging bij de werkzaamheden in bewoonde woningen. Daarnaast merken we ook dat sommige bedrijven, bijvoorbeeld de netbeheerders, uit voorzorg niet meer in bewoonde woningen willen werken. Dit heeft invloed op het gehele proces, waardoor andere werkzaamheden ook niet uitgevoerd kunnen worden met vertraging als gevolg.”

‘Post-corona-tijdperk’

In de wetenschap dat het werk zich begint op te hopen en dat vooral kleinere bouwbedrijven steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden, kijkt Peeters al gespannen vooruit naar het ‘post-corona-tijdperk’. “Hoe gaan we het dan organiseren? Dat wordt wat mankracht en bouwmaterialen betreft een minstens zo grote uitdaging. Bouwers zouden de benodigde materialen nu al kunnen gaan bufferen, maar vooral voor kleinere bedrijven is dat qua kosten en opslagruimte een probleem. Ik zou graag zien dat Bouwend Nederland en Aedes daar nu al over in gesprek gaan, zodat we meteen volle bak aan de inhaalslag kunnen beginnen zodra de corona-restricties zijn opgeheven.”

Corona-draaiboek

In het verlengde van de RIVM-richtlijnen heeft iedere woningcorporatie, in dit geval Portaal, een ‘corona-draaiboek’ klaar voor werkzaamheden in een huurwoning. In dit draaiboek is nog niet het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ volledig verwerkt. Een overzicht van de maatregelen;

Voor de werkzaamheden starten:
• Een medewerker belt de bewoner voordat de werkzaamheden starten. Wij informeren dan naar de gezondheid en van die van eventuele gezinsleden. Zijn er klachten of behoort de bewoner tot een kwetsbare doelgroep, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.
• Alle activiteiten voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden, doen wij zoveel mogelijk via telefoon, mail of op schrift.

Bij aanvang van de werkzaamheden:
• Als de gezondheidssituatie verandert, dan meldt de bewoner dit voor de werkzaamheden beginnen. Ook als de werkzaamheden al zijn begonnen. Wij overleggen dan wat er moet gebeuren.
• Ook wanneer een medewerker twijfelt over de gezondheid, dan overleggen wij of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
• Wanneer de bewoner twijfelt of zich niet prettig voelt bij de situatie, dan geeft hij dat aan en bespreken we wat er moet gebeuren om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren of uit te stellen.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden in de woning:
• Wij zorgen ervoor dat er altijd een aparte ruimte is in de woning waar niet gewerkt wordt. Daar verblijft de bewoner tijdens de werkzaamheden in de woning.
• Als er rust- of logeerwoningen beschikbaar zijn bij renovaties, dan kan de bewoner daar verblijven tijdens de werkzaamheden.

Algemene afspraken:
• Wij vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact in de woning en houden altijd minimaal 1,5 meter afstand:
- Gesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch.
- Als telefonisch contact niet mogelijk is, dan vragen wij via e-mail, post of een kaartje om telefonisch contact op te nemen met een medewerker van Portaal of onze partners.

• Wij letten op de eigen hygiëne. Bijvoorbeeld:
- voordat we de woning betreden, desinfecteren we de handen en ook als we deze weer verlaten.
- sleutels gaan van hand tot hand: handen wassen na gebruik.
- Bouwketen, logeerwoningen, rustwoningen en modelwoningen worden na gebruik extra schoon gemaakt.