De NOW-regeling: komt mijn bedrijf in aanmerking?

Stellingen bouwplaats
donderdag 2 april 2020

Op 31 maart heeft Minister Koolmees de inhoud en de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd en toegelicht. Deze noodmaatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.  Voor een deel van de bedrijven in de bouw- en infrasector zal de NOW zeker uitkomst bieden. Dit ligt anders voor het middenbedrijf, het grootbedrijf en ondernemingen die in concernverband werken. Bouwend Nederland heeft de minister daarom eerder gevraagd de NOW aan te passen.

Middeling productieverlies bij concerns

Omdat het productieverlies van minimaal 20% wordt gemeten op een hoog geaggregeerd bedrijfsniveau moet er gemiddeld gaan worden tussen de bedrijfsonderdelen die (voorlopig) kunnen doorgaan zonder al te veel omzetverlies en die onderdelen die nagenoeg stil komen te vallen. Door die verplichte middeling kan er nu voor de verlieslatende bedrijfsonderdelen geen beroep worden gedaan op de NOW omdat door deze verplichte berekeningsmethodiek het totale productieverlies onder de 20% blijft. Dit maakt dat de NOW nu vooral voor kleinere bedrijven – die niet in groter verband samenwerken – interessant is.

Voorwaarden NOW

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling (zie ook onze FAQ over de NOW). Bij een omzetverlies van 100% is dat 90% tegemoetkoming, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat de bedrijven hun medewerkers het reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen.

Webinar NOW-regeling

AWVN organiseerde op 1 april een webinar met tekst en uitleg over de NOW-regeling. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, ging hierin verder in op de regeling zoals die 31 maart bekendgemaakt werd door minister Koolmees van SZW. U kunt het webinar terugkijken door te klikken op onderstaande afbeelding. Na registratie met naam en e-mailadres kunt u het webinar direct starten. De presentatie uit het webinar kunt u hier direct downloaden.

 

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis

Tags

Corona