• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Project met stikstofprobleem? Onze beslisboom maakt mogelijkheden inzichtelijk!

Project met stikstofprobleem? Onze beslisboom maakt mogelijkheden inzichtelijk!

donderdag 30 april 2020

Martijn Verwoerd

beleidsadviseur publiekrecht
Bouwplaats Lekbrug Nieuwegein

Voor veel leden van Bouwend Nederland is onduidelijk welke mogelijkheden er zijn om projecten met stikstofproblemen mogelijk toch vergund te krijgen. Daarom ontwikkelde Bouwend Nederland een drietal beslisbomen namelijk voor woningbouw-, utiliteits- en infraprojecten . Deze beslisbomen laten zien wanneer een Natuurvergunning nodig is en welke wegen er mogelijk zijn om een Natuurvergunning te krijgen.

Voor woningbouw, infrastructurele en utiliteitsprojecten verschillen de mogelijke routes om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te krijgen iets. Vandaar dat er drie beslisbomen gemaakt zijn, die de mogelijkheden voor deze type projecten laten zien. Waar nuttig zijn toelichtingen en links naar verdiepende websites toegevoegd.

Klik hier voor de drie beslisbomen (alleen leden).

Beslisbomen nemen onduidelijkheid weg

Voor veel bouw- en gww bedrijven is niet duidelijk in welke gevallen er voor een project een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is, en welke mogelijkheden er zijn om zo’n vergunning te krijgen. Vaak lijkt het erop dat projecten die leiden tot enige toename van stikstofneerslag op Natura2000 gebieden niet vergund kunnen worden. Maar de wet biedt wel degelijk enkele mogelijkheden.

Ecologische toets

Dat kan bijvoorbeeld via een ecologische toets waarbij gekeken wordt of de toename kan leiden tot significant negatieve effecten op het Natura2000 gebied. Zo niet, dan kan gewoon vergund worden. Via intern of extern salderen wordt binnen of buiten het project(gebied) stikstofneerslag weggehaald, waardoor stikstofruimte ontstaat voor het nieuwe project. Het stikstofregistratiesysteem (‘de stikstofbank’) is gevuld met de stikstofruimte door de snelheidsverlaging, waardoor ruimte ontstaat voor bepaalde bouw- en infraprojecten. Ook een passende beoordeling, eventueel aangevuld met de zgn. ADC-toets, biedt mogelijkheden.

Meer informatie

We nodigen je uit om deze beslisboom te gebruiken en te onderzoeken welke mogelijkheden het biedt voor projecten met stikstofproblemen. Voor vragen neem contact op met Martijn Verwoerd, m.verwoerd@bouwendnederland.nl.