• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Hoe contracteer je energieprestatie bij energieneutraal bouwen?

Hoe contracteer je energieprestatie bij energieneutraal bouwen?

dinsdag 26 mei 2020
Afbeelding Hoe contracteer je energieprestatie bij energieneutraal bouwen?

Dat is de vraag die we ons moeten stellen wanneer we willen sturen op meetbare prestaties die bijdragen aan de CO2 doelen in 2050. Hoe deze vraag contractueel benaderd kan worden beschrijft een artikel uit het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Dit artikel gaat over de praktisch-juridische context van 'de Afnameovereenkomst'. Een energieprestatiecontract voor energieneutraal bouwen (nieuwbouw en renovatie) is ontwikkeld door Bouwend Nederland, Aedes en Stroomversnelling.

Deze afnameovereenkomst Renovatie Nieuwbouw heeft (energie)prestaties als uitgangspunt en combineert renovatie/nieuwbouw met langjarig onderhoud en beheer. In het artikel vindt je een verdiepende uitleg over de juridische context, het doel en de concrete werking van het contract. Ook gaat het artikel dieper in op wat nodig is voor deze langjarige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt een vergelijking met andere contractvormen gemaakt. Het artikel is geschreven door Susan van Hooft, vastgoedjurist, José van der Loop, consultant en procesbegeleider energietransitie en Simon Verduijn, consultant vastgoed en energietransitie. Naast de auteurs van dit artikel was ik zelf ook betrokken bij het opstellen van de model Afnameovereenkomst.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je ermee werken, neem dan gerust contact met me op.