Vernieuwend aanbesteden geeft innovatieve technieken ruimte

dinsdag 2 juni 2020
Afbeelding Vernieuwend aanbesteden geeft innovatieve technieken ruimte

Willen we echt werk maken van verduurzaming en innovatie in de infrasector, dan is er meer openheid nodig in aanbestedingen. Vanuit die gedachte ging het Infraplatform Zeeland om tafel met vijf Zeeuwse gemeenten en de provincie. Voorzitter Joost Schuijs: "Van het Innovatieatelier in Noord-Nederland hebben we geleerd: klein beginnen".

Periodes van wateroverlast én van droogte vragen om voorzieningen voor ondergrondse wateropslag. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen in de zware Zeeuwse zeeklei. Het zou zo maar een opgave kunnen zijn waar de deelnemers van het Innovatieatelier hun tanden in gaan zetten, zegt Joost Schuijs. Hij is voorzitter van het Infraplatform Zeeland, dat vorig najaar om tafel ging zitten met de provincie Zeeland en de gemeentes Veere, Schouwen- Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Goes.

Opener aanbestedingsprocedure

Onderwerp van gesprek: innovatie in de infrasector stimuleren met een opener aanbestedingsprocedure. "We hadden natuurlijk het voorbeeld van het innovatieatelier in Noord-Nederland", vertelt Schuijs. In de drie noordelijke provincies zitten opdrachtgevers en bouwers al een aantal jaren om tafel om vernieuwend opdrachtgeverschap in de infrasector vorm te geven. Dat heeft geresulteerd in meerdere projecten waarbij innovatieve technieken zijn toegepast, na een aanbestedingsfase die ongewoon open was.

Niemand weet alles

"We staan voor een grote opgave de komende jaren. We moeten duurzamer aanleggen en veel meer materialen gaan hergebruiken", zegt Schuijs. "Dat vraagt om vernieuwende ideeën." In een relatief dunbevolkte provincie als Zeeland met veel mkb-bedrijven in de infrasector 'weet niemand alles', stelt hij. "We moeten zorgen dat we samen tot innovatieve oplossingen komen, bijvoorbeeld om de duurzame inzetbaarheid van grondstoffen te verbeteren. Dat is spannend. Het kan zijn dat je als aannemer meedenkt over een innovatieve oplossing, die je collega vervolgens gaat uitvoeren." Het advies dat bouwers en opdrachtgevers vanuit het noordelijke innovatieatelier meegaven aan de Zeeuwen, willen ze dan ook ter harte nemen: begin klein. Schuijs: "Het hoeft niet meteen om een groot werk te gaan, als het maar innovatief is. Misschien iets op het gebied van waterberging of -zuivering, misschien iets met hergebruik van grondstoffen uit afval. Het gaat erom dat we wennen aan een nieuwe manier van met elkaar omgaan: niet tegenover elkaar, maar vanuit samenwerking de beste oplossing zoeken".

Politieke steun

Dit voorjaar vinden gesprekken plaats over mogelijke projecten waar de deelnemers van het innovatieplatform mee aan de slag kunnen. Schuijs hoopt dat er voor de zomer een concreet plan ligt en wellicht al een aanbesteding. Ondertussen mogen meer deelnemers aanhaken. "Er doen nu vijf van de dertien gemeenten mee. Natuurlijk is het voor hen spannend. Een innovatieve toepassing is niet altijd de goedkoopste en voorspellingen over onderhoud en levensduur zijn lastig. Daarom is politieke steun van groot belang voor het slagen van het innovatieatelier. Bij de provincie en de gemeenten die nu meedoen, is die steun er."