Voor elke dronetoepassing het juiste correctiesignaal

maandag 15 juni 2020
Drone op bouwplaats

Van het gebruik van een drone, officieel een UAV, kijkt niemand meer op. Wellicht ben je zelf in het bezit van een ‘Unmanned Aerial Vehicle’, hobbymatig of voor je bedrijf. Misschien heb je contact met een gespecialiseerd dronebedrijf voor opnamen van een bouwlocatie of grondopslag, of zelfs binnen in je bedrijfsgebouwen.

Elk bouwbedrijf is bekend met landmeters en maatvoerders die inmeten en uitzetten met Total stations, waterpasinstrumenten en GPS-RTK meetstokken. Want meten is weten. Weet je dan ook dat MoveRTK voor elke drone en voor elke toepassing het juiste en meest accurate correctiesignaal levert?

Stippen op het wegdek

Je kent ze ongetwijfeld: de witte stippen die je soms op het wegdek aantreft. Deze zogenaamde vliegschijven zijn oriëntatiepunten. Ze helpen bij het maken van landkaarten en plattegronden op basis van luchtfoto’s. Ze dienen als ‘vast’ referentiepunt voor een goede schaal, als vanuit de lucht en vanuit verschillende hoeken en hoogten het landoppervlak in kaart moet worden gebracht. Ze zorgen ervoor dat luchtfoto’s nauwkeurig en zoveel mogelijk foutvrij aan elkaar kunnen worden gerekend (‘stitchen’), zodat correcte landkaarten en plattegronden ontstaan. Een lastige klus die veel tijd en rekencapaciteit vergt.

Georeferencing

Met een drone gaat het niet anders. Ook die beelden moeten door ‘georeferencing’ worden gekoppeld aan grondposities. En ze moeten worden gestitcht. Alleen gebeurt dat vaak niet meer met vliegschijven of paspunten, maar met andere referentiepunten, zoals putten of wegbelijning. Het kan ook eenvoudiger, door de drone uit te rusten met een GNSS-ontvanger die met een RTK-correctiesignaal overweg kan.

Toepassingen

Inmeetwerk is vaak tijdrovend en intensief. Vaak kan een groot deel van het werk sneller en frequenter door een drone worden uitgevoerd. Zeker bij onbereikbare of onveilige gebieden biedt een drone uitkomst. Een drone levert ook veel meer data op dan dat je elk meetpunt apart bezoekt. Die hoeveelheid data maakt het ook makkelijker terug te kijken. Tijdens het verloop van een bouwproces is dat soms erg handig.

Meer gespecialiseerde kennis

Drones hebben ook nadelen. Ze zijn weersgevoelig (droog en weinig wind) en er mag niet overal gevlogen worden vanwege veiligheid of privacy. Ook is vaak dataprocessing nodig. Voor een goede visualisatie - een kaart, een orthofoto, een 3D of 360 graden terreinmodel of een berekening van grondverzet door verschillende opname vluchten - moet immers veel data worden bewerkt. Drones en software worden steeds gebruiksvriendelijker. Er komen steeds meer bedrijven met gespecialiseerde kennis, variërend van eenmansbedrijven tot mondiale concerns met drones voor allerlei gebruik, van quadcopters tot zogenaamde fixed wing-drones voor grotere oppervlaktes.

Payload

Professionele drones hebben vaak een hogere payload, zeg maar meer draagvermogen, dan consumentendrones. Ze hebben steeds vaker mobiel internet via een modem en een simkaart aan boord. De benodigde elektronica daarvoor is licht en hoeft niet meer dan enkele tientjes te kosten. Hierdoor kan de drone niet alleen nauwkeurig en automatisch vliegen, maar ook het datatransport gaat sneller - zeker in combinatie met 5G - en foto’s zijn eenvoudiger te georeferencen. Dit vanwege de RTK-nauwkeurigheid van het opnamepunt.

Net zo nauwkeurig

Voor lichtere drones met een beperkte payload zonder modem aan boord, is het mogelijk het MoveRTK-correctiesignaal via een RTK-bridge over te zetten van mobiel internet naar een radioverbinding. Dit is net zo betrouwbaar en net zo nauwkeurig als een rechtstreeks correctiesignaal via mobiel internet. Is de snelheid van dataverwerking en georeferencing van ondergeschikt belang? Dan is het zelfs mogelijk om met PPK (PostProcessed Kinematic) cameraposities en foto’s achteraf te koppelen aan referentiedata in RINEX-formaat.

Meer weten?

Over drones valt veel te leren, en ontwikkelingen staan nooit stil. Welke drone je ook gebruikt of inhuurt, MoveRTK biedt voor elk type drone en voor elke toepassing het juiste en meest accurate correctie signaal.

Wil je meer informatie over het ledenvoordeel met MoveRTK? Neem dan contact
op met de afdeling ledenvoordeel of bel 079 3 252 166.