NTA 8800: software voor uitrekenen energieprestatie

donderdag 2 juli 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding NTA 8800: software voor uitrekenen energieprestatie

Op 1 januari 2021 treedt de NTA 8800, de bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen, in werking. Vanaf heden zijn verschillende softwareprogramma's beschikbaar voor het uitrekenen van de energieprestatie.

De leveranciers van de geattesteerde software zijn Uniec3, BouwConnect en Vabi. De software kan gebruikt worden bij de voorbereiding ten behoeve van een vergunningsaanvraag. Het is hiermee echter nog niet direct mogelijk om berekeningsresultaten of een energielabel te registreren. Dat kan pas vanaf 1 januari 2021.

Verschillen opname protocollen volgens de NEN 7120 en NTA 8800

Er is gekeken of en welke aanvullende informatie moet worden opgenomen voor de berekening van het energielabel volgens NTA 8800, vanuit de bepaling conform NEN 7120. Er kan grotendeels van dezelfde gegevens gebruik worden gemaakt als voor de (eerder aangevraagde) omgevingsvergunning op basis van de NEN 7120. Voor 'aanvullende' gegevens kan tijdens de bouw mogelijk bewijslast worden verzameld. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het rapport te vinden over de benodigde aanvullende gegevens als voorbereiding op het berekenen van de energieprestatie. Via deze link vind je het rapport voor woningen en via deze link voor utiliteitsgebouwen.

Wat is NTA 8800 ook maar weer?

In dit artikel zetten we op een rijtje welke aanpassingen nodig zijn in de huidige regelgeving en wat NTA 8800 precies inhoudt.