• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Rijksvastgoedbedrijf geeft markt eerder inzicht in verwachte aanbestedingen

Rijksvastgoedbedrijf geeft markt eerder inzicht in verwachte aanbestedingen

maandag 27 juli 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding Rijksvastgoedbedrijf geeft markt eerder inzicht in verwachte aanbestedingen

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert een geactualiseerde 'inkoopplanning'. In de coronacrisis neemt het RVB namelijk een voortrekkersrol bij het laten doorgaan van werkzaamheden en aanbestedingen. Voor marktpartijen is het daarom belangrijk om te weten welke mogelijke opdrachten eraan komen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden.

In de inkoopplanning is te lezen welke aanbestedingen de komende periode gepland zijn en waar en hoe groot de werkzaamheden bij benadering zijn. Met de inkoopplanning komt het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen partijen zich beter voorbereiden en betere aanbiedingen op tafel leggen. COVID-19 heeft (net als stikstof en PFAS) natuurlijk impact. Het RVB geeft daarom aan dat de hardheid van de informatie in de inkoopplanning om die reden beperkter is.

Ondanks corona toch doorgang

Lees ook het eerder verschenen interview met Annet Bertram, 'Rijksvastgoedbedrijf houdt orderportefeuilles gevuld', waarin Bertram, directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf, aangeeft dat lopende en toekomstige aanbestedingen, werkzaamheden en projecten zoveel als mogelijk en verantwoord doorgaan.