Extra subsidie voor bbl-leerlingen

donderdag 30 juli 2020

Angelina van Weerdenburg

Communicatieadviseur
Afbeelding Extra subsidie voor bbl-leerlingen

Om ervoor te zorgen dat werkgevers, ook in tijden van corona, stages en leerwerkbanen voor mbo-studenten beschikbaar blijven stellen verhoogt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bbl-subsidie voor een aantal sectoren, waaronder de bouw. Het gaat om jaarlijks €10,6 miljoen extra in zowel studiejaar 2020-2021 als 2021-2022. Dit is een eerste succes van de lobby voor het behoud van vakkrachten.

Het bedrag van ruim €10 miljoen is, verrekend voor alle sectoren, slechts een kleine toelage per bedrijf. Toch is het een positief signaal dat aangeeft dat de minister inziet dat opleidingskosten een knelpunt voor bedrijven kunnen zijn bij het aannemen van stagiaires of bbl-leerlingen, oftewel de belangrijke vakkrachten van de toekomst.

Behoud vakkrachten

In de cao Bouw & Infra 2020 is afgesproken dat werkgevers en werknemers zich de komende periode inspannen om te werken aan een stevig stimuleringspakket om vakkrachten voor de sector te behouden, leren en ontwikkelen te stimuleren en de instroom te bevorderen. Versterking van instroom en behoud van de bbl-leerlingen maken uiteraard ook onderdeel uit van dit plan.

Uitvoering subsidieregeling

De wijziging van de regeling wordt begin 2021 gepubliceerd en geldt dan met terugwerkende kracht. Werkgevers ontvangen de extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag waarop zij op grond van de huidige subsidieregeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken. In de bouwsector betekent dit in de meeste gevallen dat de subsidie voor de opleidingsbedrijven wordt verhoogd.