Samen werken aan rioolbeheer in coronatijd

donderdag 3 september 2020
Rioolleidingen

De komende jaren staan er belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer maakt dat goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen steeds nadrukkelijker op de kaart komt te staan. Maar: hoe zorgen we er in coronatijd voor dat het werkaanbod stabiel blijft én de doelstellingen rond klimaatadaptatie gehaald worden? Deze vraag is vertrekpunt voor een online sessie over rioolbeheer in coronatijd op donderdag 17 september van 10.00 tot 12.00 uur, mede georganiseerd door Bouwend Nederland.

Effecten coronaproblematiek

Voorafgaand aan de sessie zijn we benieuwd naar de effecten van de coronaproblematiek op het rioolbeheer. Welke hinder ervaar jij in door corona in deze deelmarkt. We willen je vragen om de onderstaande enquête vóór 17 september in te vullen. Tijdens het plenaire gedeelte van de online sessie lichten we de resultaten toe.

Geef hier aan welke effecten van de coronaproblematiek jij ervaart op rioolbeheer.

Programma

Boris van der Ham (Voorzitter van de Vereniging van Afvalbedrijven) zal de online sessie om 10.00 openen. In een plenair gedeelte staan de sprekers stil bij de uitdagingen in rioolbeheer (Hugo Gastkemper, RIONED), de werking van het rioleringsfonds (John Witkamp, Vereniging Afvalbedrijven) en toelichting op een uitvraag over coronaproblematiek op de deelmarkt van rioolbeheer (Bram Ooms, Wateropleidingen). Hierna kunnen deelnemers kiezen voor één van onderstaande deelsessies:

 • Werken op afstand | Godelieve Meeuwissen (Waal & Linge)
  In deze deelsessie bespreken we hoe je je werk op afstand goed kunt blijven doen. Hoe werk je samen met je collega’s als je ze niet of nauwelijks ziet? Hoe houden we de voortgang in het werk en zorgen we toch voor de benodigde afstemming. Hoe zorgen we ervoor dat de aandacht voor klimaatadaptatie niet verslapt. Je dacht nog even dat videobellen de oplossing was, maar dat zijn jullie intussen ook behoorlijk beu. Wat dan wel? Hoe zorg je dat jij en jouw collega’s, ook vanuit huis, fit en fris het werk kunnen blijven doen?
    
 • Aanbesteden in Coronatijd | Marcel Tirion (Gemeente Den Haag)
  In deze deelsessie bespreken we hoe rioleringsprojecten op planning kunnen worden gehouden in de huidige omstandigheden. Omgevingsmanagement en burgerparticipatie moeten anders worden vormgegeven. De basisvoorwaarden blijven dezelfde: uitvoeringskracht door beschikbaarheid van de juiste mensen en goede meerjarenplanning. In een open gesprek willen we ervaring en kennis uitwisselen.
    
 • Samenwerkingsmodellen | Henk Langkamp (Roelofs Groep)
  Hoe kan een “Bouwteam” bijdragen aan een gelijkwaardige onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hoe draagt deze samenwerking tevens bij om te werken aan oplossingen voor de uitdagingen van nu: zoals duurzaamheid, circulariteit,  klimaat en energietransitie?
     
 • Digitale participatie organiseren | Maureen ter Steege (Over Morgen)
  In deze deelsessie bespreken we hoe we de participatie doorgang kunnen laten vinden. Hoe zorgen we ervoor dat de risicodialogen worden opgestart en uitgevoerd, hoe betrekken we de omgeving bij rioolvervangingsprojecten en zorgen we ervoor dat bewonersparticipatie goed en veilig verloopt? We verkennen met elkaar de mogelijkheden en bieden handvatten voor digitale participatie.
    

Deelnemen

De sessie vindt online plaats via Zoom. Rond 10 september ontvangen de deelnemers een uitnodiging met meer informatie. Wil je deelnemen? Meld je dan nu via de onderstaande link. In het aanmeldformulier kun je ook aangeven aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Geef je hier op voor deelname aan deze online sessie over rioolbeheer in coronatijd.