COLUMN | Snel en betaalbaar bouwen

Martin van Rijn is voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

donderdag 24 september 2020
Afbeelding COLUMN | Snel en betaalbaar bouwen

Er is woningnood in Nederland. Veel te veel mensen wachten op een betaalbaar huis. Woningcorporaties staan de trappelen om voor hen te gaan te bouwen. Dat is ook wat de samenleving van ons vraagt. En terecht, het is van oudsher onze opdracht. Dus hoe eerder de eerste paal de grond in gaat, des te beter. Daarom ben ik blij dat we met minister Ollongren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de woningbouw kunnen versnellen. Vorige week zetten we onze handtekeningen onder afspraken hierover.

Corporaties dienden de afgelopen periode plannen in voor de bouw van 150.000 sociale huurwoningen. Maar die staan er niet zomaar. In de praktijk lopen we aan tegen het gebrek aan bouwlocaties en lange, ingewikkelde procedures. De steun van de minister en gemeenten is dus zeer welkom. Samen gaan we deze belemmeringen bij planning en voorbereiding van de bouw tegen. Ons doel is om de bouw van deze woningen de komende twee jaar te starten. Bouwden we tot voor kort nog 13.000 huizen per jaar, met deze samenwerking gaat onze productie naar 25.000 woningen. En daar komen in 2021 en 2022 ook jaarlijks 10.000 flexibele woningen bij.

Bovendien kunnen we eindelijk ook gaan bouwen voor onder meer leraren, kappers en buschauffeurs. Daarvoor wordt de marktverkenning drie jaar buiten werking gesteld. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip omdat beleggers het laten afweten bij de realisatie van middenhuurwoningen.

We willen onze maatschappelijke taak uitvoeren en doorbouwen in crisistijd. Dat is juist onze kracht. Voor huurders en woningzoekenden en voor de bouw, de motor van de Nederlandse economie. Met een recessie op komst willen we als grote opdrachtgever de bouw stutten. Om nu meer te kunnen bouwen, krijgen corporaties korting op de verhuurderheffing. Maar daarmee zijn we er nog niet. De bouwkosten stijgen en de belastingen voor corporaties blijven oplopen. Het kabinet en gemeenten erkennen dat we op de langere termijn onvoldoende geld hebben om te kunnen bouwen. Daarvoor is een structurele oplossing nodig. Dat is een belangrijke opdracht voor het volgende kabinet.

Met Bouwend Nederland en aannemers hebben we ervoor gezorgd dat we in coronatijd veilig konden doorbouwen. En we zijn het er over eens dat de verhuurderheffing de strop is voor nieuwbouw. Laten we dan ook snel de handen ineenslaan om huurders en woningzoekenden de komende jaren te helpen door snel en betaalbaar te gaan bouwen. Staat u ook al te trappelen?