Samenwerking biedt kansen voor duurzaamheid en veiligheid

vrijdag 2 oktober 2020

Johran Willegers

Adviseur Markt & Overheid Regio Oost
Afbeelding Samenwerking biedt kansen voor duurzaamheid en veiligheid

Goede voorbeelden genoeg, de wil is er en door extra dialoog zijn er nog prachtige kansen te halen in de samenwerking tussen provincies en infrabedrijven. Met dat gemeenschappelijke idee gingen Gedeputeerden van Gelderland, Overijssel en Flevoland in gesprek met Bouwend Nederland-leden in de online marktsessie van het Infraplatform Oost. 24 september vond de uitzending plaats, live vanuit het Huis der Provincie in Arnhem.

Bert Boerman (Overijssel), Jan de Reus (Flevoland) en Jan van der Meer (Gelderland) deelden hoe zij in hun provincie hebben ingezet om door te blijven bouwen tijdens corona en hoe zij kijken naar het belang van investeringen in de toekomst. Dat blijvend investeren is niet alleen goed voor de economie, maar draagt ook bij aan het halen van duurzaamheidsdoelstellingen, onderschreven ook de aanwezige infra-ondernemers Bart Loose (NTP), Charlotte Slotman (Abbink Boekelo) en Gert Brunink (Schagen Infra). De mogelijkheid werd naar voren gebracht om met een regionale taskforce verder naar die kansen te kijken.

Aanbesteden op kwaliteit en duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid proberen provincies duidelijk een rol als opdrachtgever te pakken. Van der Meer gaf aan voor te willen lopen en daarbij op kwaliteit en duurzaamheid aan te besteden. De provincie Gelderland wil daarin ook meer innovatie in samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld ook als 'launching customer' zoals Gedeputeerde Boerman aanvulde, waarbij men zich realiseert dat innovatie niet altijd voor de laagste prijs te realiseren is.

Drempels

Ook Wilbert Schellens, regiomanager Bouwend Nederland Oost, sprak uit dat de innovaties in de markt talrijk zijn. Toch zijn er ook nog wel eens drempels om dat vernuft goed in de overheidswereld te laten landen. Dit werd ook gedeeld door de aanwezige bedrijven. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn aan de veelheid aan eisen, certificaten en voorwaarden te voldoen. Bovendien zijn sommige vormen van emissieloos materieel nog nauwelijks breed inzetbaar of beschikbaar.

Veiligheid

Binnen het thema veiligheid zijn zowel dilemma's als goede voorbeelden op tafel gelegd. Vanuit de markt was het signaal duidelijk: je wilt uiteindelijk als werkgever dat je medewerkers 's avonds gewoon weer veilig thuiskomen. In aanbestedingen lijkt veiligheid vaker uit de concurrentiesfeer te komen, een mooie ontwikkeling.

'Of we werken veilig of we werken niet'

Veiligheid mag dan ook niet ter discussie staan, volgens Gedeputeerde Jan de Reus. "Of we werken veilig of we werken niet", in de woorden van Bert Boerman. Veiligheid wordt goed met elkaar besproken, maar er zijn vele aspecten. Daarom is verdere verbetering nog mogelijk. Eén van die aspecten werd ook uit de markt gedeeld waarbij door SROI-invulling op projectbasis mensen worden ingezet die niet altijd gediplomeerd zijn. Volgens De Reus zijn dergelijke risico's onbespreekbaar en moet de opdrachtgever daar de dialoog over voeren om te kijken of daar in opleidingen wat gedaan kan worden.

De online Marktsessie biedt zowel grond voor een nieuwe editie in 2021, maar tevens goede punten om verder als Bouwend Nederland en provincies de dialoog te voeren. Op concrete punten binnen veiligheid en duurzaamheid kan men verder ambities gaan uitwerken.