Ontwerp NPR gepubliceerd: geef je feedback

maandag 19 oktober 2020

Sander Wubbolts

regiomanager regio noord
Afbeelding Ontwerp NPR gepubliceerd: geef je feedback

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt 19 oktober 2020 ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

In 2018 is NPR 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Geïnduceerde aardbevingen – Grondslagen, belastingen en weestanden’ gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek.

Eerste resultaten
In augustus 2020 zijn de eerste resultaten van deze herziening gepubliceerd in een wijzigingsblad. In dit wijzigingsblad zijn met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot ‘Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden’ (annex H).

Herziening NPR 9998
Daarnaast is ook aan enkele andere onderwerpen gewerkt. Deze worden nu gepubliceerd in de ontwerp NPR. Het betreft de onderwerpen:
- Nieuwbouw: Nieuwe bijlage L met aanwijzingen voor het ontwerpen van nieuwbouw
- Funderingen: Verbeteringen voor het ontwerp en beoordelen van funderingen
- Berekeningsmethoden:
      Aanvulling bijlage H met berekeningsmethode gebouwspecifiek spectrum
      Gelaagde aanpak beoordelen bestaande gebouwen bijlage G en H
      Aanpassingen voor houtconstructies
     Aanpassing tabel 9.2 en berekeningsmethode
- Diverse kleine aanpassingen.
Het eerdere wijzigingsblad is in deze ontwerp NPR opgenomen.

Indienen commentaar mogelijk 
Belanghebbende partijen worden in de gelegenheid gesteld om van 19 oktober 2020 tot en met 15 november 2020 commentaar in te dienen op genoemde onderwerpen. Dit kan via www.normontwerpen.nen.nl.

Toelichtend webinar
Ter ondersteuning worden voor de drie belangrijkste onderwerpen webinars georganiseerd, waar u zich kunt informeren over de voorgenomen wijzigingen.

Dinsdag 27 oktober 10.00-12.00 - Webinar Nieuwbouw;
Dinsdag 27 oktober 14.00-16.00 - Webinar Funderingen;
Donderdag 29 oktober 14.00-16.00 - Webinar Berekeningsmethoden.

In de webinars lichten experts de voorgenomen aanpassingen toe. Belanghebbende partijen die voornemens zijn om commentaar in te dienen op de ontwerp NPR, worden uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere webinars. U kunt zich aanmelden via NEN Evenementen.

Meer informatie Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen & Bouwproducten, mb@nen.nl