• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Buitenstedelijk bouwen draagt bij aan oplossing woningbouwtekort

Buitenstedelijk bouwen draagt bij aan oplossing woningbouwtekort

Afbeelding Buitenstedelijk bouwen draagt bij aan oplossing woningbouwtekort
donderdag 29 oktober 2020

Vandaag heeft Bouwend Nederland - in een coalitie met Neprom, NVB, NVM, Aedes en VEH – bij de commissie voor Binnenlandse Zaken gepleit om bij de enorme woningbouwopgave niet alleen te kijken naar ontwikkeling binnen bebouwd gebied maar óók buitenstedelijk. De urgentie van het enorme woningtekort maakt dat buitenstedelijk bouwen – aan de randen van de stad of bebouwde kom – niet meer dan logisch is. Bovendien kan het sneller en goedkoper dan binnenstedelijk bouwen, én natuurinclusief.

Lees hier de brief van de coalitie over het belang van buitenstedelijk bouwen

Woningbouwopgave

De woningbouwopgave is de laatste jaren niet voor niets steeds hoger op de politieke agenda komen te staan. Vooral jongeren en mensen met een middeninkomen hebben de grootst mogelijke moeite om een woning te vinden en zo toe te treden tot de woningmarkt. Ook is er een groeiend tekort aan geschikte woningen voor senioren waardoor de doorstroming stagneert. Gelet op de grootte van de opgave dringt de vraag zich op waar deze woningen gebouwd moeten worden.

Binnenstedelijk én buitenstedelijk

Veel gemeenten en provincies geven de voorkeur aan locaties binnen bestaand bebouwd gebied. Dit biedt onder meer kansen voor verouderde (bedrijven)terreinen en transformatie van kantoren en winkels binnen de stad. Geen gemakkelijke klus, want binnenstedelijke herontwikkeling kost veel geld en tijd. Bovendien is daar onvoldoende ruimte om alle benodigde woningen te bouwen. Om die reden heeft de coalitie gevraagd om evenveel belang te hechten aan buitenstedelijk bouwen en deze optie niet te zien als second best.

Natuurinclusief

Bouwen buiten bestaande steden en dorpen mag en hoeft niet ten koste te gaan van hoogwaardige natuur. Vaak gaat het om rommelige terreinen aan de rand van een stad, of graslanden aan de andere kant van de stadsgrens. Een ruim opgezette groene en gemengde woonwijk kan een verbinding vormen tussen het groen buiten de stad en de bestaande wijken. Bovendien draagt groen bij aan de gezondheid van bewoners , de klimaatbestendigheid en het wooncomfort van wijken.

Ruben Heezen manager beleid & public affairs