• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Hoe kun je als opleidingsbedrijf de stimuleringsregeling BBL inzetten?

Hoe kun je als opleidingsbedrijf de stimuleringsregeling BBL inzetten?

dinsdag 17 november 2020

Jakob de Jonge

Verenigingsmanager Opleidingsbedrijven
Student Bouwmensen

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. De sector vindt het van groot belang dat opleidingsbedrijven leerlingen blijven opleiden, ook nu het EIB een krimp voorziet voor 2021. Het behouden van vakmanschap – nu en in de toekomst – is het doel van deze regeling. Werkgevers die dit schooljaar BBL-leerlingen in dienst hebben genomen kunnen deze ondersteuning aanvragen.

Lees hier ons eerdere bericht over de inhoud en voorwaarden van de regeling

De opleidingsbedrijven maken onderdeel uit van de unieke opleiding infrastructuur binnen de bouw. Ruim 35 jaar geleden zijn de opleidingsbedrijven vóór en dóór de bouwbedrijven opgericht, zonder winstoogmerk. Alle inlenende bedrijven zijn eigenaar en worden vertegenwoordigd door de regionale besturen van de opleidingsbedrijven. Niet alleen deze subsidie, maar ook alle andere inkomsten die worden gegenereerd worden voor dit collectieve belang ingezet.

Eén van de voorwaarden van de regeling is dat ‘het opleidingsbedrijf ervoor zorgt dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf. In onderstaande menukaart wordt inzichtelijk hoe de opleidingsbedrijven hier invulling aan kunnen geven. Dit zijn extra activiteiten die op basis van de huidige tarieven niet kunnen worden uitgevoerd.

 • Instroom
  Ook in de (nabije) toekomst blijft het van het grootste belang dat opleidingsbedrijven volop leerlingen blijven werven voor de bouw. Opleidingsbedrijven kunnen deze ondersteuning voor BBL leerlingen inzetten om hun inspanningen voor instroom te vergroten. Denk hierbij aan meer en intensievere contacten met vmbo scholen (extra activiteiten, lessen en meeloopdagen), het door-ontwikkelen van zij-instroom trajecten en loopbaanadvies.
   
 • Behoud
  Het blijft veel inzet en energie vragen om de nieuwe generatie jongens en meiden die voor de bouw hebben gekozen ook hun diploma te laten behalen. Met deze bijdragen kunnen opleidingsbedrijven meer inspanningen verrichten die zijn gericht op het voorkomen van uitval van leerlingen. Voorbeeld hiervan zijn extra bezoeken aan de leerling op de bouwplaats en gesprekken met leermeesters, collega's en leidinggevenden.
   
 • Verdieping
  Naast inzetten op behoud van leerlingen, kunnen opleidingsbedrijven ook investeren in extra vaktechnische vaardigheden (duurzaam bouwen) en soft skills (klantvriendelijkheid of duurzame inzetbaarheid). Hiermee worden de leerlingen beter en breder voorbereid op de arbeidsmarkt.
   
 • Lager uurloon voor inlenende bedrijven
  Opleidingsbedrijven kunnen er ook voor kiezen om de subsidie in te zetten om voor een bepaalde periode het uurloon te verlagen. Dit leidt tot een voordeel van enkele dubbeltjes.

Hoe uw opleidingsbedrijf gaat investeren in deze lichting leerlingen, kunt u navragen bij uw eigen contactpersoon.