'Extra ambitie stikstofreductie wet Schouten was hoognodig'

donderdag 10 december 2020
Afbeelding 'Extra ambitie stikstofreductie wet Schouten was hoognodig'

Koninklijke Bouwend Nederland is blij met de verscherpte ambitie die het kabinet aan de dag legt in haar stikstofwet. De grotere reductie van stikstof die bovendien in een kortere tijd gehaald moet worden zal helpen om de natuur te versterken. Dit vergroot de kans dat de wet toetsing door de Raad van State en Europa kan doorstaan. De inspanningen van het kabinet moeten erop gericht blijven nieuwe economische ontwikkelingen op korte termijn mogelijk te maken. Die is broodnodig om de schop weer in de grond te krijgen bij grootschalige woningbouwprojecten en vooral infrastructurele werken.

De doelstelling de stikstofuitstoot in 2035 met de helft terug te brengen is een goede. Ook is het een positieve ontwikkeling dat met tussendoelen de reductie van stikstof strakker wordt vastgelegd. Dit zal bijdragen aan een het dringend noodzakelijke herstel van de natuur in Nederland. Bovendien liggen de inspanningen meer in lijn met de aanbevelingen van de commissie Remkes. Ze zullen daardoor de kans vergroten dat de wet standhoudt als deze getoetst wordt bij de Raad van State en door Europa.

Extra stikstofruimte nodig

Of de extra stikstofruimte die de wet op termijn oplevert ook op de korte termijn afdoende is om nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk te maken is nu nog onvoldoende bekend. Deze is hard nodig om Nederland uit de coronacrisis te trekken. Voor de aanleg van infrastructuur en grootschalige woningbouwprojecten is extra stikstofruimte nodig. Koninklijke Bouwend Nederland pleit dan ook nog steeds voor een drempelwaarde voor de gebruiksfase van infrastructuur en grootschalige woningbouw.

Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland: "Het is belangrijk dat deze wet aangenomen wordt en snel in werking treedt. De wet draagt bij aan het hoognodige herstel van de natuur en biedt ruimte voor een deel van de bouwactiviteiten. Het kabinet moet echter werk blijven maken van extra stikstofruimte op korte termijn voor nieuwe economische ontwikkelingen, eerst en vooral voor infrastructuur en grootschalige woningbouw. Die hebben we nodig om de economie weer aan de gang te krijgen en de werkgelegenheid op peil te houden".

Brede maatschappelijk coalitie beste garantie op succes

Koninklijke Bouwend Nederland biedt aan om samen met vertegenwoordigers van VNO-NCV, landbouw en natuurorganisaties bij te dragen aan de inhoudelijke vormgeving van het benodigde pakket om te komen tot verder en robuust herstel van de natuur en extra ruimte voor economische ontwikkeling voor bouw en infra, industrie en landbouw.