Op naar een KAM INFRA dag 2021!

Afbeelding Op naar een KAM INFRA dag 2021!
woensdag 13 januari 2021

De KAM INFRA Dag is het jaarlijkse moment voor de KAM-functionarissen voor het ophalen van kennis inzake actualiteiten op hun werkgebied, elkaar ontmoeten en het onderling uitwisselen van ervaringen. De Stuurgroep KAM INFRA probeert iedere keer een programma in te vullen waar wordt ingespeeld op vernieuwingen en veranderde wet- en regelgeving op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden & Veiligheid en Milieu.

Het evenement is enerzijds gericht op het verstrekken van informatie rond KAM en anderzijds om via interactieve workshops actuele thema's op het gebied van de Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu. Na de KAM INFRA Dag kan de KAM-functionaris zelf de introductie en implementatie van KAM invulling geven in zijn eigen bedrijf.

In het jaar 2020 is door de coronapandemie dit leuke, leerzame constructieve KAM-evenement komen te vervallen.  Nadat bleek dat er door de pandemie allerlei webinars over verschillende KAM-onderwerpen plaatsvonden, is besloten om ook niet een compleet digitale versie KAM INFRA Dag te organiseren. Wel is de stuurgroep KAM INFRA nog steeds actief bezig is om vervolgstappen te zetten met als doel een KAM INFRA DAG 2021!