Wisselingen van de wacht in de stuurgroep KAM INFRA

woensdag 13 januari 2021

Anne Fokke de Vries

beleidsasviseur materieel
Afbeelding Wisselingen van de wacht in de stuurgroep KAM INFRA

De stuurgroep KAM INFRA is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de KAM INFRA dag. Dat doet zij met de input van vele partijen en natuurlijke de toegewijde ondersteuning van het team van het Bouw & Infra Park te Harderwijk. De leden van de Stuurgroep KAM INFRA komen voort uit de ledengroepen INFRA Groot, INFRA Midden en INFRA Klein van Koninklijk Bouwend Nederland (KBNL). Er is een aantal wisselingen van de wacht.

De stuurgroep KAM staat al jaren onder het bezielend voorzitterschap van Gert Griffioen van Mourik Groot Ammers. Hij heeft aangegeven na 2020 te stoppen met zijn voorzitterschap. Wij zijn zeer verheugd dat Judith Martens, collega van Gert bij Mourik Groot Ammers, bereid is de bestuurszetel en functie van voorzitter van Gert over te nemen. Hiernaast neemt ook de secretaris vanuit KBNL Anne Fokke de Vries afscheid. Hij wordt vervangen door Clemens van den Enden. Hierdoor is de Stuurgroep KAM INFRA met ingang van 2021 als volgt samengesteld:

  • Judith Martens – voorzitter / Van Mourik
  • Theo Baggerman / Dura Vermeer
  • Klaas Schouten / Van Gelder
  • Kommer den Uil / BAM INFRA
  • Annemarie Carlucci / Ploegam
  • Tineke Kleijn / Voskuilen 
  • Clemens van den Enden  – secretaris / Bouwend Nederland.