Kennismaking Peter Blesgraaf: vervangend beleidsadviseur Markt

donderdag 14 januari 2021
Afbeelding Kennismaking Peter Blesgraaf: vervangend beleidsadviseur Markt

Hierbij stel ik mij voor als beleidsadviseur Markt van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG), tijdelijke vervanger van Ruud IJtsma.

Graag licht ik toe wat mijn achtergrond is, wat jullie van mij kunnen verwachten en hoe ik persoonlijk aankijk tegen de specifieke markt kansen in de boeiende sector van ondergrondse infrastructuur en grondwaterbeheer.

Mijn ervaring met deze sector

De afgelopen 20 jaar vervulde ik verschillende rollen in de markt waarin de leden van de vakgroep ONG opereren. Ik was kwartiermaker van de combi-organisatie Structin, trok aan de aannemerijstrategie bij verschillende netbeheerders (Dunea, Liander, CIF), gaf structuur en invulling aan de samenwerking tussen provincies en netbeheerders en droeg bij aan de oprichting van publieke waterketenbedrijven.

Voordat ik in deze sector actief werd, runde ik in de woning- en utiliteitsbouw een ingenieursbureau dat zich richtte op bouwfysica, verduurzaming en energietransitie. Dat laatste woord kenden we toen niet, maar als je terugblikt is die transitie al ingezet tijdens de eerste oliecrisis in 1973. Natuurlijk is de energietransitie de laatste paar jaar wel in een wel in een veel hogere versnelling gebracht. De afgelopen jaren was ik betrokken bij meerdere gemeenten in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is goed om te zien dat binnen de vakgroep ONG een ledengroep Warmte/Koude actief is, ik haak per direct aan.

Gemeenschappelijk belang of eigen belang?

Samenwerking in de keten staat in mijn werk vaak centraal. Alle partners doen dat met het oog op gemeenschappelijk, maatschappelijk belang. Wanneer ik in de gelegenheid ben de ketensamenwerking concreet te versterken, probeer ik altijd door te vragen naar het eigenbelang. Als dat op tafel ligt, kun je met elkaar vaak meer en sneller 'meters maken'. En kom je tot een breed gedragen, robuuste samenwerking die bijvoorbeeld ook zakelijk goed uitpakt. Andersom voorkomt deze insteek ook dat je met elkaar langdurige trajecten doorloopt die tot niets leiden.

Waarom bij Bouwend Nederland

Vanuit deze achtergrond reageerde ik direct positief toen Bouwend Nederland mij vroeg of ik deze functie tijdelijk wilde vervullen. Al vanaf de eerste werkdag kwamen namen van vakgroepleden voorbij met wie ik al eerder de passie deelde voor deze sector. Ik woon op fietsafstand van Zoetermeer. Ik fiets graag. Dat komt mooi uit.

Wat ik ga doen

De vakgroepleden hebben met elkaar het jaarplan voor 2021 vastgesteld. Daaruit komt duidelijk naar voren waar voor de vakgroep ONG, en dus ook voor mij, de focus op ligt. Ik ga me vooral richten op de ledengroepen 'Warmte/Koude' en 'Combiwerken'.

Exposure van deze sector

Zoals ik aangaf ben ik ooit vanuit de woning- en utiliteitsbouw overgestapt naar de sector van de ondergrondse infrastructuur. Wat mij altijd is opgevallen, is de relatieve bescheidenheid van de sector waarin de vakgroep ONG opereert. Dat is natuurlijk goed te verklaren: wat we maken, is nu eenmaal niet zichtbaar - die dingen. Met bescheidenheid is niets mis, ik vind het een fijne eigenschap. Maar van het werken 'boven het maaiveld' heb ik wel geleerd hoe belangrijk het is om op subtiele momenten nadrukkelijk te laten zien waar je voor staat. Daar is niets ingewikkelds aan: het is een kwestie van momentum, duidelijk zijn over je positie en/of ervoor openstaan om een deel van de regie in de keten naar je toe te trekken. Of dat soms juist niet te doen en aan te geven wat je van netbeheerders, waterschappen e.d. verwacht. Onze klanten hebben daar behoefte aan. Daar komt bij dat er voor de ontwikkeling van 'goed opdrachtgeverschap' in de ondergrondse infrastructuur nog wel wat uitdagingen liggen.

Ik ben verrast door de resultaten die de vakgroep ONG, ook op dit vlak, op veel punten al heeft geboekt. Zo is de rol van Bouwend Nederland richting combi-organisaties veel actiever dan de tijd dat ik ervoor werkte. De vakgroep zit ook doelgericht en bovenop de ontwikkelingen van de energietransitie.

Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten en met elkaar aan het werk te gaan! Je kunt mij bereiken via email of 06 53406877.