• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Gebiedsinformatie moet digitaal beschikbaar zijn op de graaflocatie

Gebiedsinformatie moet digitaal beschikbaar zijn op de graaflocatie

vrijdag 26 maart 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Gebiedsinformatie moet digitaal beschikbaar zijn op de graaflocatie

Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben.

De grondroerder is degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht. Een grondroerder is niet alleen een partij die kabels en/of leidingen aanlegt, maar ook o.a. een wegenbouwer en utiliteitsbouwer. Dus iedereen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden in de ondergrond verricht.

WIBON

In de WIBON wordt met artikel 2 zorgvuldig graven beoogd. In artikel 2, derde lid, onderdeel c staat; dat de grondroerder ten minste ervoor zorgdraagt dat 'op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is'. Ter ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen van de gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vectorformaat aan te leveren.

Vectorinformatie

Vectorinformatie biedt meer informatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur voor opdrachtgever, werkvoorbereider, grondroerder en graafteam. Met het verstrekken van data in vectorformaat wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt en is de ontvangen informatie bij gebruik van een digitaal device (tablet, smartphone of pc) veel duidelijker dan bij het rasterformaat. De toegenomen hoeveelheid en detaillering van de gebiedsinformatie vereist een digitale wijze van weergeven. Het visualiseren van alle meegeleverde eigenschappen van een net via een papieren afdruk zal leiden tot een onleesbare, en in veel gevallen onvolledige weergave van informatie. Dat betekent dat bij het enkel gebruik maken van een papieren afdruk van de gebiedsinformatie je niet aan de wettelijke verplichting kunt voldoen.

Wat moet per 1 april 2021

Per 1 april 2021 dient de gebiedsinformatie in digitale vorm raadpleegbaar aanwezig te zijn op de graaflocatie. De gebiedsinformatie dient altijd voor het uitvoerend personeel van de graafwerkzaamheden beschikbaar te zijn. Uiteraard is het gebruik van delen van informatie in papiervorm, zoals de liggingsgegevens, niet verboden. Het gaat immers om de volledigheid en niet om de vorm.

Praktische zaken

Om grondroerders die nu nog niet de juiste apparatuur hebben, of een proces moeten inregelen voor digitale raadpleegbaarheid, zal tot 1 april 2021 een overgangstermijn gelden. Bij het inrichten van het proces zullen o.a. afspraken gemaakt en vastgelegd moeten worden over beschikbaarheid van een digitaal device voor zowel eigen als ook (ingehuurd) uitvoerend personeel, wie heeft een digitaal device, waar staat een digitaal device voor algemeen gebruik, hoe gaan we om met wachtwoorden, en mogelijk een training voor het raadplegen en interpreteren van de gebiedsinformatie. Om digitaal de gebiedsinformatie te kunnen raadplegen is er een KLIC-viewer nodig. Als KLIC-viewer zijn er diverse mogelijkheden, namelijk de keuze voor een viewer van een service provider uit de vrije sector of de viewer van Kadaster. Als Bouwend Nederland hebben we een ledenvoordeel met GOconnectIT aanbieder van tools om KLIC-meldingen aan te vragen en te raadplegen.

Agentschap Telecom

Tot 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom bij de uitvoering van zijn toezicht specifiek aandacht hebben voor de digitale beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van gebiedsinformatie op de graaflocatie en grondroerders hierop voorlichten. Vanaf 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden.

Problemen

De werkgroep grondroerders met daarin vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Cumela, MKB-Infra, NVAF, VERAS, SBG, HZC en VHG, hoort graag, via de vertegenwoordiging, wanneer er problemen zijn bij implementatie en naleving van deze verplichting.

Namens Bouwend Nederland zijn vertegenwoordigd:
René Frinks (Heijmans)
Theo Ellenbroek (VWTelecom)
Danny van der Ham (BAM Infra Telecom BV)
Frank Faber (van Gelder)
Henk Springveld (BAM Infra)
Yvonne de Rijck (Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)

Vereniging 'Kabel en Leiding Overleg' organiseert een online vragenuur op vrijdag 19 februari van 08.00 – 09.00 uur is interessant voor bedrijven van Bouwend Nederland en alle andere bedrijven en mensen die werkzaamheden in de ondergrond verrichten. Tijdens dit spreekuur zal een vertegenwoordiger van Agentschap Telecom aanwezig zijn. Wil je deelnemen, meld je aan! Zie ook het artikel bijeenkomst uitgelicht: KLO themaspreekuur.

Lees hier de verzonden brief voor partijen in de graafketen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.