Nieuwe regels Zone Zwaar Verkeer in Amsterdam

dinsdag 19 januari 2021

Lydia de Wit

verenigingsmanager regio randstad noord
Magere Brug Amsterdam

Om haar bruggen en kademuren beter te beschermen is gemeente Amsterdam voornemens de regels voor zwaar verkeer flink aan te scherpen. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021.

De nieuwe regels kun je lezen in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels

Voertuigen tussen 7,5 en 30 ton

Voor voertuigen die maximaal 30 ton wegen en een maximale lengte van tien meter hebben is het mogelijk een zone-ontheffing (jaar- en dag) aan te vragen. Aan een ontheffing worden strengere voorschriften gekoppeld. Denk hierbij aan stapvoets over drempels rijden, aantoonbaar een bestemming in de zone hebben, niet parkeren op bruggen of onnodig lang stil staan op kademuren.

Voertuigen zwaarder dan 30 ton

Voertuigen zwaarder dan 30 ton krijgen straks geen ontheffing meer voor de gehele zone. Wanneer de aanvrager kan aantonen dat er geen lichtere alternatieven zijn en de lading ondeelbaar is kan voor een specifieke route een ontheffing worden verleend. Voordat de ontheffing wordt verleend toetsen we of de bruggen en kademuren op de route het gewicht van het voertuig aankunnen.

Voertuigen langer dan 10 meter

Binnen de zone zwaar verkeer blijft bovendien een maximum lengte van 10 meter gelden.  Voor voertuigen langer dan 10 meter kan alleen een ontheffing worden verleend voor een vastgestelde route over grote, doorgaande wegen. Zone-ontheffingen worden voor deze voertuigen niet verleend.

Vanaf 5 januari tot en met 15 februari 2021 kun je je mening geven over de concept beleidsregels zone zwaar verkeer. In dezelfde periode kun je ook je mening geven over het ontwerp verkeersbesluit zone zwaar verkeer. Dat kan via het reactieformulier ontwerp verkeersbesluit zone zwaar verkeer.

Graag ontvangen wij bij Koninklijke Bouwend Nederland ook jouw ingestuurde reactie zodat wij dit kunnen inventariseren. Alvast dank!