• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Regio Randstad Noord luidt 2021 in met een kijkje in de toekomst

Regio Randstad Noord luidt 2021 in met een kijkje in de toekomst

vrijdag 29 januari 2021

Jan Overtoom

Regiomanager Regio Randstad Noord
Afbeelding Regio Randstad Noord luidt 2021 in met een kijkje in de toekomst

Serieuze zaken en goede grappen wisselden elkaar af bij de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van Regio Randstad Noord op donderdag 28 januari.

Elkaar Gelukkig Nieuwjaar wensen mag (officieus) tot 6 januari maar nergens staat dat Driekoningen ook de deadline is voor Nieuwjaarsbijeenkomsten. Gelukkig maar want die van Regio Randstad Noord was 28 januari. Uiteraard was het een online happening. Vanuit een tot studio omgetoverd BouwLab in Haarlem schotelden regiovoorzitter Arjan Putter, Bouwend Nederland-directeur Beleid & Vereniging Joep Rats en Vincent Zijlstra (namens het regio kantoor dagvoorzitter) de 140 deelnemers een interessant en grappig programma voor. 

Nu Bouwen aan Morgen

Regiomanager Jan Overtoom nam de leden mee door 125 jaar geschiedenis van de georganiseerde bouw in Nederland. Aanleiding voor de tijdreis was dat sinds 7 december 2020 Bouwend Nederland als Koninklijke Bouwend Nederland door het leven gaat. Aansluitend op de terugblik werd het vizier op de toekomst gericht. Joep Rats trakteerde de leden op een eerste kennismaking met Nu Bouwen aan Morgen. Het langlopende project is een toekomstverkenning naar hoe de bouw en infra er in 2030 zou kunnen uitzien. Er werd gestart met een filmpje over de verkenning waarna Joep Rats tekst en uitleg gaf over het traject dat bouw- en infrabedrijven moet helpen om hun toekomststrategie te bepalen. Daarin kwamen onder meer de vier thema’s ter sprake die centraal staan in de toekomstverkenning: ‘ruimtelijke spreiding van  functies’, ‘energietransitie en infrastructuur’, ‘toekomst van werk’ en ‘waarde van bouwen’. Vanuit de leden stelden regiovoorzitter Arjan Putter, Niels Buijs van Sturm BV en Remco Swaab van A. Huurdeman BV verdiepende vragen waarop Joep Rats reageerde.

Ontspanning

Na het boeiende maar serieuze gedeelte verplaatste het hele gezelschap zich virtueel van de studio in Haarlem naar een studio in Kamerik. Daar leverden cabaretiers Joep Deudekom en Rob Urgert op komische wijze een bijdrage aan het kijken in de toekomst. ‘Hoe word ik succesvoller’ heette hun half uur durende programma. Voor de afsluiting van de bijeenkomst werd weer teruggeschakeld naar BouwLab waar Joep Rats, Arjan Putter en Vincent Zijlstra nog bespraken wat Regio Randstad Noord dit jaar voor de leden gaat doen. Het gesprek ging over onder andere de lobby’s rondom de komende Tweede Kamer verkiezingen, stikstofproblematiek, de woningbouwopgave en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Na stipt anderhalf uur was het gedaan en ging ieder weer zijns/haars weegs in het fysiek wereld. Voor een groot aantal bestond dat uit het sturen van een waarderend appje voor een zeer geslaagde bijeenkomst.

Toekomstgerichte enquete

In de komende twee jaar worden in overleg met de afdelingen, JBN en Infraplatform de vier thema’s van Nu Bouwen aan Morgen verder uitgediept. Te denken valt aan een reeks bijeenkomsten en gesprekken met leden en stakeholders, om een beeld te vormen van de mogelijke richtingen waarin de sector zich zou kunnen ontwikkelen. Om input voor die gesprekken op te halen, hebben alle deelnemers aan de bijeenkomst een enquêteformulier toegestuurd gekregen. Met invullen en retourneren helpt u niet alleen Bouwend Nederland. Ook uw eigen bedrijf vaart wel bij nadenken over de toekomst en de keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden. Immers, wie reist zonder doel komt nooit aan.