Veiligheid bij Huybregts Relou

"Veilig Bouwen doen we samen!"

woensdag 24 februari 2021

Joelka van Daal

Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.
Afbeelding Veiligheid bij Huybregts Relou

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://bewustveilig.com/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken met Jurgen van de Ven (Hoofd Productie) en Ginette Seelen (MVO Manager) van Huybregts Relou (een VB Groep onderneming) over hun kijk op veiligheid in de bouw.

Het Sonse bouwbedrijf Huybregts Relou is onderdeel van VB Groep uit Eindhoven. De groep is vanuit meerdere vestigingen actief binnen ontwikkelen en bouwen. Dit wordt gerealiseerd met een team van ruim 330 collega’s.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Binnen de groep is Ginette momenteel aanspreekpunt voor veiligheid, als onderdeel van een breder pakket aan taken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Zo kijken we namelijk naar veiligheid” geeft Jurgen van de Ven aan.
“Het is voor ons onderdeel van een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid, naar onze mensen, maar zeker ook naar anderen die op en rond onze bouwplaatsen en kantoor locaties actief zijn”.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

“We proberen de aandacht bij onze medewerkers vast te houden door stevige impulsen met de kracht van herhaling toe te passen. De Bewust Veilig Dag is voor mij dan ook slechts één van deze impulsen” vervolgt Jurgen. “De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in veiligheid op bouwplaatsen, niet alleen in materieel, maar vooral ook in bewustwording” vult Ginette aan. “Zo maakten we twee veiligheidsfilms, hadden we meerdere campagnes; van veiligheidsmokken, chocoladerepen en veiligheidsspiegels die dagelijks moeten helpen aan de bewustwording, posters en sinds vorig jaar een eigen veiligheidsapp. Deze app is in gebruik door al onze collega’s en helpt om meldingen makkelijker en sneller te doen, vergroot het bewustzijn van veiligheid bij elkaar en als mooie bijvangst haalt het ook een groot deel van de administratieve werkzaamheden met betrekking tot registraties weg bij onze uitvoerders. Verder is er bij ieder project een “Startgesprek Veiligheid” met externe adviseur ABOMA met geselecteerde partners van het project er bij aanwezig”.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

“Het blijft belangrijk te investeren in veiligheid, en het bewustzijn hierin. Ook richting onderaannemers proberen we dit te doen” aldus Jurgen. “Zo betrekken we niet alleen onderaannemers bij de toolboxmeetingen en werkplekinspecties. Maar hebben we bijvoorbeeld eerder ook al onze campagnes materialen van veilig werken in Coronatijd voor iedereen beschikbaar gesteld om bedrijfsspecifiek aan te kunnen passen. Veiligheid mag nooit vanuit concurrentie of opdrachtgever/opdrachtnemer beschouwd worden. Het kan alleen door integraal samen te werken, “Veilig Bouwen doen we samen” was met reden de campagne die we hiervoor uitrolden. Verder hebben gewerkt aan specifieke campagnes rondom veiligheid in bestaande omgeving (renovatie / groot onderhoud) middels de campagne “Veilig bouwen doen we samen met jullie. We merken dat er nadrukkelijke andere factoren een belangrijke rol spelen. De toolkit veiligheid voor bewoners, aandacht voor Veiligheidsaspecten tijdens de voorlichtingsavonden en warme opnames bij de bewoners stonden bij deze campagne centraal.”

Jurgen: “Dat samen begint uiteraard ook intern. Met elkaar durven aanspreken op elkaars gedrag, wat goed gaat en wat beter moet. Daarbij is veiligheid overigens ook juist de crux. Het elkaar aanspreken lukt pas als er vertrouwen is in elkaar, dat moet de basis zijn. Elkaar confronteren komt daarna. Het grappige is dat ik recent las waar de herkomst van het woord confronteren vandaan komt: “Con” staat namelijk voor samen en “fronteren”, wat afkomstig is van het Franse woord “froncer”, betekent de grens opzoeken. Samen zorgen dus dat je binnen de grenzen wat noodzakelijk is om veilig te kunnen werken blijft. Aanspreken moet zo vanzelfsprekender worden. Op het moment dat iemand buiten de lijntjes kleurt, moet je de confrontatie aan kunnen gaan zonder problemen. Dan komen de resultaten vanzelf.’’

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

“We zijn bekend met het programma Hein en Guus van Bouwend Nederland” geeft Ginette aan. “We zijn eigenlijk wel blij dat dit ook vanuit Bouwend Nederland zo wordt opgepakt. Niet alleen zijn dit mooie speldenprikjes waar wij als organisatie gebruik van kunnen maken, ook helpt het om op veiligheidsgebied dezelfde taal te spreken. Dat zal uiteindelijk helpen onze branche nog veiliger te krijgen.” Jurgen vervolgt: “Dit doen wij als organisatie ook actief in de Taskforce Veiligheid binnen Bouwend Nederland om vanuit ons gezichtsveld en belang branche breed veiligheid verder te benadrukken. Eén van de eerste resultaten is dat er binnen het MBO een module “Veiligheid in het onderwijs” is ingevoerd waarmee in een vroeg stadium bij de collega’s van de toekomst hier al aandacht voor is.”