Veiligheid bij Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts

Het team, maar ook onderaannemers, moet zich bij ons thuisvoelen

woensdag 17 maart 2021

Petra Landmeter

Verenigingsmanager Brabant Mid-West
Afbeelding Veiligheid bij Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (www.debouwmaakthetveilig.nl) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken Corrinne Huijbrechts van Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts uit Klein Zundert (www.johanhuijbrechts.nl)

Korte introductie bedrijf en persoon (functie)

Corrinne: “Wij zijn een klein aannemersbedrijf dat kwaliteit, duurzaamheid en projecten wegzetten waar we trots op zijn heel hoog in het vaandel heeft staan. Mijn man Johan is altijd al ondernemer geweest en samen hebben we dit bedrijf opgebouwd. Onze zoon staat als opvolger de trappelen om het roer over te nemen en is betrokken bij alle bedrijfsaspecten want de jeugd heeft de toekomst en de bouw is iets waar we trots op kunnen zijn.”

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Als werkgever voelen Corrinne en Johan de verantwoordelijkheid allerlei veiligheidszaken te regelen en middels rapportages vast te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijke beschermingsmiddelen, verzekeringen, VCA, verzuimregelingen en duurzame inzetbaarheidsanalyses (DIA en PAGO) maar juist een sfeer onderling en op de bouw creëren waar vanuit een stukje betrokkenheid een ieder, dus ook (werknemers van) onze onderaannemers, aangesproken kunnen worden op juist dat stukje veilig werken met elkaar, materieel en materialen is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat iedereen ’s avonds weer veilig en ongedeerd naar huis gaat. Ook de toolboxen van Volandis die ze met grote regelmaat met hun mannen doornemen past wel bij hun manier van behandelen van veiligheid. Het spreekt hun aan omdat deze toolboxen ook alles bieden. Maar bij Huijbrechts leeft het onderwerp veiligheid als vanzelfsprekend door de manier waarop zij met hun team omgaan.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Corrinne vertelt trots hoe belangrijk het teamgevoel is bij Huijbrechts: “Ons personeel maakt onderdeel uit van het bereiken van ons streven en daarom zijn onze mannen ook heel belangrijk voor ons. Zij zijn immers ons visitekaartje en komen bij de opdrachtgevers op de vloer. Daarom is het zo belangrijk dat zij zich goed en thuis voelen bij ons. Voor ons is dat gevoel van onderlinge saamhorigheid noodzakelijk omdat ze juist op de bouwlocaties blind van elkaar op aan moeten kunnen en op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Doordat we veel oog hebben voor zowel de sociale aspecten (hoe gaat het thuis en op school met de kinderen?) als de veiligheidsaspecten binnen ons bedrijf, zijn de lijnen kort en is alles bespreekbaar. Met andere woorden, ze durven ons en elkaar aan te spreken over zaken die in hun ogen anders en/of veiliger kunnen. We proberen een werksfeer vast te houden waarin we voor elkaar open staan en elkaar blijven “zien”. Dat we voor elkaar dat stapje extra zetten omdat we weten dat hij of zij het lichamelijk of geestelijk wat zwaarder heeft en even een steuntje in de rug of een schouder nodig heeft.”

Naast dat veiligheid ook jaarlijks onderdeel uitmaakt van de individuele functioneringsgesprekken en allerlei evaluaties hameren zij regelmatig op het bij elkaar aanspreken op veiligheid, hangen zij poster van veilig weken in de keten en plaatsen zij veiligheidsborden op de bouwlocaties. Zij proberen ook de lichamelijke belasting voor hun mannen te verminderen door hun mobiele torenkranen in te zetten en hebben ze hun vrachtwagen uitgerust met een kraan, er wordt gebruik gemaakt van bouwliften en er hangen katrollen en railsystemen in de loodsen.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

Zoals eerder genoemd wordt bij Huijbrechts een sfeer op de bouw gecreëerd waarbij een ieder zich betrokken voelt, dus ook (werknemers van) onderaannemers, en daardoor aangesproken kunnen worden op juist dat stukje veilig werken met elkaar.

En hoe creëer je een ‘Ik durf mijn collega aan te spreken’ cultuur?

Corrinne: “Zoals zo vaak bij onze mannen aangegeven kunnen en willen wij als werkgever overal in voorzien, doch zijn we er dikwijls niet bij op de bouwlocaties en dus blijft het durven aanspreken van elkaar op het gebied van veilig werken de beste methode om ongelukken te voorkomen. Voorkomen blijft altijd beter als genezen.”

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Huijbrechts is bekend met het Guus en Hein veiligheidsprogramma. Zij maken er geen gebruik van, maar proberen door niet alleen open, eerlijk en transparant met onze werknemers om te gaan, ook zo hun opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers te benaderen waardoor er op voorhand al problemen of niet realistische zaken overdacht of besproken worden en iedereen tijdens de bouwprocedure wat prettiger in zijn vel zit, weet waar het dilemma is en weet dat het al besproken is.