Digitalisering van de sector leidt tot nieuwe toetreders

Uitkomsten ledenonderzoek Digitalisering en Informatisering 2020

Afbeelding Digitalisering van de sector leidt tot nieuwe toetreders
donderdag 8 april 2021

Deze week verscheen ‘Op weg naar een Digitale Bouw’, uitkomst van een groot onderzoek naar digitalisering in de bouw. In het onderzoek zijn leden bevraagd over hun houding en strategie ten aanzien van digitalisering én over hun verwachtingen voor de komende jaren. Belangrijke uitkomst: met digitalisering kun je je onderscheiden van concurrentie.

Lees hier het rapport ‘Op weg naar een Digitale Bouw’ of download de uitkomsten per ledengroep.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder digitaliseringsonderzoek dat in 2018 gehouden is onder leden en niet-leden. Voor het nu gepresenteerde rapport zijn leden van Bouwend Nederland vorig jaar opnieuw bevraagd en is gekeken of in twee jaar tijd houding en gedrag ten aanzien van digitalisering van processen veranderd zijn.

Toename gedigitaliseerde werkprocessen

Leden zijn positief over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Met name kleinere bedrijven zijn de afgelopen twee jaar hard aan de slag gegaan met het digitaliseren van diverse werkprocessen. Waar in 2018 zo’n 23% een vastgesteld digitaliseringsbeleid had, is dat in 2020 gegroeid naar 32%. In het verlengde hiervan is ook de stijging van het aantal gedigitaliseerde bedrijfsprocessen onder deze groep leden het grootst, met name op het gebied van facturatie.

Onderscheidingsvermogen

Steeds meer leden geven aan dat het digitaliseren van werkprocessen ertoe leidt dat zij zich kunnen onderscheiden van concurrenten én dat zij beter zicht hebben op wat digitalisering kan opleveren. Dit komt deels door toenemende kennis van digitaliseringstrends en deels door meer ervaring met hoe digitalisering het werk kan vergemakkelijken, zoals het gebruik van BIM of de inzet van drones.

Verder valt op dat leden proberen kennis in huis te halen door jongere werknemers aan te trekken en niet kiezen voor het outsourcen van hun van digitaliseringstaken en -projecten. Vooral de grotere bedrijven zetten zwaar in op het aannemen van jongeren om de bedrijfscultuur te veranderen.

Gebrek aan standaarden

De stijging van het percentage gedigitaliseerde werkprocessen is terug te zien in het aantal softwarepakketten dat leden in hun bezit hebben. In de afgelopen twee jaar is dit gegroeid van gemiddeld 10,9 naar 12,5 pakketten. Hier ligt meteen ook een knelpunt: het gebrek aan standaarden, waardoor digitalisering bemoeilijkt wordt. Dit betekent dat veel leden voor Bouwend Nederland, behalve in informatievoorziening en praktische ondersteuning, een rol zien in het faciliteren van contacten tussen de verschillende partijen in de keten.

Onderzoeksuitkomsten

Bouwen met beleid: waarom digitalisering werkt?

Weet jij als aannemer in de bouw hoeveel je werkelijke kosten per uitgevoerd werk zijn? Volg op donderdag 22 april het gratis webinar ‘Bouwen met beleid; waarom digitaliseren werkt?’ Het webinar is vanaf 12.30 uur live te bekijken.

Lees meer en meld je aan
Joppe Duindam accountmanager bouw midden/coördinator verenigingszaken