80 jaar vakgroep ONG: samen voor een betere ondergrond

donderdag 22 april 2021

Harold Lever

voorzitter en secretaris vakgroep ondergrondse netwerken en grondwater
Afbeelding 80 jaar vakgroep ONG: samen voor een betere ondergrond

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer bestaat vandaag, 23 april 2021, maar liefst 80 jaar. De vakgroep is al jaren onderdeel van Koninklijke Bouwend Nederland en het tachtigjarig bestaan is een mijlpaal voor de vakgroep. Samen met onze leden staan we al die jaren sterk voor de ondergrond.

Binnen de bouw is de ondergrondse infra en grondwaterbeheersing altijd een specialistische tak van sport geweest, maar bovenal ook een bijzondere. Bijzonder door haar dynamiek tussen boven- en ondergrond, het spel met en tussen netbeheerders, beheerders van de openbare ruimte, waterschappen, bouwers en particulieren. Er zijn eigen opleidingen, arbeidsomstandigheden, risico's en veiligheidsmaatregelen. De ondergrond is een fluctuerende markt in relatie tot nieuwbouw en kent een explosieve groei in de gasactiviteiten sinds de jaren 70.

Bouwend Nederland feliciteert vakgroep

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland feliciteert ons met het 80-jarig jubileum. Onze leden zijn trots op hun werk, op behaalde resultaten en de projecten van de afgelopen jaren. De inzet van onze leden heeft ervoor gezorgd dat we in Nederland allemaal de beschikking hebben over schoon drinkwater, elektriciteit, warmte en connectiviteit. Als vakgroep zijn wij trots op onze leden en de ontwikkelingen door de jaren heen op het gebied van veiligheid en boortechnieken. Vandaag is een dag voor onze leden en alle rechtsvoorgangers van de vakgroep. Maxime Verhagen feliciteert niet alleen de vakgroep, maar juist ook alle leden die zich al die jaren al met hart en ziel inzetten voor de ondergrond. 

Van nul naar nu: oprichting en taken van Bolegbo

In de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog bleek al snel dat het bundelen van de krachten, door het oprichten van een landelijke koepelorganisatie, een sterker tegenwicht vormde tegen de bezetters dan individuele organisaties. De buizenleggers en boorders kregen begin 1941 toestemming om een sectie op te richten die uiteindelijk georganiseerd werd in de Boorondernemers en Buizenleggers Bond, oftewel 'Bolegbo'. Na de oorlog werd in 1947 Bolegbo formeel opnieuw opgericht als zelfstandige vereniging en kreeg allerlei functies.

Zo gaf Bolegbo voorlichting aan haar leden over ontwikkelingen in de branche (technisch, juridisch en fiscaal), onderhandelde zij namens haar leden met de vakbonden over de CAL, zorgde zij voor ontspanning voor de leden en regelde zij de bestedingen. 

Oprichting VOK en fusie met Bolegbo 

Na de oorlog ontstond mede door specialisatie de behoefte om als kabelaars zich apart te organiseren. In 1951 is de Vereniging Ondernemers Kabelwerken (VOK) opgericht. Dat gebeurde binnen het grotere Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland, de NAPB. In 1998 fuseerden Bolegbo en de inmiddels verzelfstandigde VOK tot Bolegbo-VOK. De fusievereniging heeft sinds 1998 altijd zeven bestuursleden gehad: drie met een buisachtergrond, twee kabelaars en twee met een boor-/bemalingsachtergrond. Deze verdeling is tot op de dag van vandaag in het bestuur van onze vakgroep gehandhaafd.

Van Bolegbo-VOK naar Vakgroep ONG in 2004

In 2004 was Bolegbo-VOK een van de fusiepartners bij de totstandkoming van Bouwend Nederland en functioneren we binnen, inmiddels Koninklijke Bouwend Nederland, als Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Veel oude speerpunten zijn gebleven: informatieverstrekking, de verhouding met de opdrachtgevers, veiligheid en kwaliteit, opleiden en weer een nieuwe energietransitie. Elkaar ontmoeten en waar dat kan samenwerken is het bestaansrecht van elke vereniging. Anno 2021, tachtig jaar na oprichting, doen we dat als vakgroep nog steeds samen met onze leden en opdrachtgevers.

Feest na corona

We kijken ernaar uit dat we elkaar, juist ter gelegenheid van ons tachtigjarig jubileum, weer feestelijk kunnen ontmoeten. Zodra er duidelijk is wat er wanneer binnen de coronaregels is toegestaan, zullen we je daarover informeren.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Niet alleen heb je de afgelopen weken al allerlei mooie verhalen over de geschiedenis van de vakgroep kunnen lezen, maar daar gaan we nog zeker tot aan de zomervakantie mee door. Hiervoor zoeken wij leuke verhalen of anekdotes, foto's en filmpjes en projecten die het verschil hebben gemaakt. Ook willen wij in gesprek komen met verschillende generaties leden en betrokkenen, hoe was het toen, wat waren de omstandigheden waarin gewerkt werd en hoe is het nu, wat zijn de kenmerkende veranderingen en wat verwachten we van de toekomst. Wil je meedoen? Wij nodigen je uit! Neem contact op met Yvonne de Rijck.