Ouderschapsverlof per augustus 2022 deels betaald

maandag 3 mei 2021

Jaap van de Burgt

beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zaken
Afbeelding Ouderschapsverlof per augustus 2022 deels betaald

De Europese richtlijn verplicht het kabinet om per 2 augustus 2022 ouderschapsverlof in te voeren wat voor 50% wordt doorbetaald door de overheid. Het betaalde verlof moet wel in het eerste levensjaar van het kind genomen worden.

Waarom wordt dit ouderschapsverlof ingevoerd? Deze verplichting volgt uit een Europese richtlijn en zorgt ervoor dat ook Nederland meer regelt rondom ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof is nu nog onbetaald voor 26 weken in de eerste acht levensjaren van het kind. De wijziging gaat in per augustus 2022 zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling, zo stelt het kabinet

Betrokkenheid opvoeding

Door dit ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald te maken wil het kabinet de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding vergroten maar ook de arbeidsmarktpositie van vrouwen verbeteren. Het verlof geeft ook ouders meer mogelijkheden om rust te pakken in de eerste fase na de geboorte en zal ervoor zorgen dat werknemers meer uitgerust zullen terugkeren op de bouwplaats. Ook werkgevers zullen hier de voordelen van ondervinden.

Wijze van aanvraag betaald ouderschapsverlof

De uitkering wordt aangevraagd via de werkgever en verloopt via het UWV. Het UWV zorgt voor een speciaal digitaal formulier voor de aanvraag en verdere verwerking. Een aanvraag kan eenmalig worden ingediend in de periode die loopt tot drie maanden nadat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt. Het UWV stelt bij de aanvraag het recht en de hoogte van de uitkering vast. De uitkering is maximaal 50% van het (maximum) dagloon en wordt binnen zes weken uitbetaald.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Augustus 2022 lijkt nog ver weg maar de ouders die voor deze regeling in aanmerking komen, zullen eind dit jaar/begin volgend jaar in verwachting raken. Het advies is om tijdig het gesprek met ze aan te gaan of en hoe lang ze van de nieuwe ouderschapsverlofregeling gebruik willen maken. Dan kan de uitkering tijdig worden aangevraagd en kun je maatregelen nemen om de personele bezetting op peil te houden. Ook is zo'n gesprek belangrijk om het financiële plaatje helder te krijgen voor de ouders. De werkgever vult de uitkering immers niet aan!