• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Oefenen met Wkb? Sluit je aan bij ambassadeursnetwerk Wkb Limburg

Oefenen met Wkb? Sluit je aan bij ambassadeursnetwerk Wkb Limburg

Samen oefenen, samen leren

vrijdag 21 mei 2021

Beatrice Dormans

verenigingsmanager Limburg
Afbeelding Oefenen met Wkb? Sluit je aan bij ambassadeursnetwerk Wkb Limburg

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Ook de Wet op de Kwaliteitsborging (Wkb) voor de bouw en infra die aan de Omgevingswet is gekoppeld, zal hierdoor op 1 juli 2022 in werking treden. Dat klinkt ver weg, maar dat is over 12 maanden, nog maar zo'n 365 nachtjes slapen. Of 365 nachtjes wakker liggen, wanneer je je nog niet echt in de nieuwe wet hebt verdiept en dus niet goed weet wat er op je afkomt. Het ambassadeursnetwerk Wkb in Limburg probeert dat te voorkomen door gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers samen te brengen en ervaringen met proefprojecten te delen. Sluit je er bij aan, verzeker je van kennis en een goede nachtrust.

Limburg is niet de enige provincie met een ambassadeursnetwerk Wkb. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben er achttien door het hele land georganiseerd. Het netwerk in Limburg is wel een van de weinige dat maar moeizaam van de grond komt. Reden voor Bouwend Limburg en de VNG om samen de schouders eronder te zetten en op 18 mei een digitale kick-off te organiseren. Het doel: gemeenten, bouwers, kwaliteitsborgers en andere stakeholders samenbrengen en aansporen om nu aan de slag te gaan met proefprojecten.

Samen oefenen, samen leren

"Er gaat zowel voor gemeenten als aannemers erg veel veranderen in het hele traject van vergunningsaanvragen en toezicht houden op de kwaliteit van bouwprojecten", zegt Robbert Becker van Bouwend Nederland regio Zuid. "Het is ontzettend belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn. Het ambassadeursnetwerk is bedoeld om proefprojecten op te starten zodat je samen in de praktijk kunt leren hoe het gaat in de nieuwe situatie." De nadruk ligt op samen zegt ook John Kreugel voorzitter van de afdeling Limburg van Bouwend Nederland. Tijdens de kick-off gaf een aantal bouwers aan wel al bezig te zijn met proefprojecten, maar dan zonder de gemeente en zonder een kwaliteitsborger. Geen ideale situatie. "Het is voor iederéén nieuw en je hebt elkaar nodig om te leren waar je straks tegen gaat lopen."

Kennis delen, een kwestie van halen én brengen

Het ambassadeursnetwerk Wkb is er niet alleen om bouwbedrijven, gemeenten en kwaliteitsborgers met elkaar in contact te brengen om tot proefprojecten te komen. Het gaat ook om het delen van kennis die tijdens proefprojecten wordt opgedaan. In bijeenkomsten – tot 1 januari 2022 zullen er waarschijnlijk nog zo'n drie worden georganiseerd – wordt de voortgang van projecten besproken, komt aan bod waar je in de praktijk tegenaan loopt, waar de haken en ogen zitten. "Kennis ophalen dus maar zeker ook inbrengen. Dus het is zaak om je aan te sluiten en ook daadwerkelijk met een proefproject aan de slag te gaan." Om dat te stimuleren is er een subsidie van €5000 die voor de eerste tien proefprojecten beschikbaar is. Met dat geld kunnen de kosten van de kwaliteitsborger worden gedekt.

Uitgebreide informatie

Er is ons veel aan gelegen de leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging. Naast het opstarten van het netwerk gebeurt dat nog op een aantal andere manieren. Zo is er een introductiefilmpje (zie hieronder) met een eerste introductie over de wet en wat die globaal inhoudt. Meer diepte bieden de trainingen van de Academy. Er is deze maand een training op 26 mei en daarna nog een op 29 juni. Aanmelden kan via deze link. Dan is er ook nog een handig naslagwerk, de Wegwijzer Wet kwaliteitsborging

Aanmelden

Lidbedrijven die graag willen aansluiten bij het ambassadeursnetwerk (de volgende bijeenkomst staat gepland op 20 juli tussen 15.00 en 17.00 uur) kunnen contact opnemen met Beatrice Dormans, verenigingsmanager Limburg. Stuur een e-mail naar Beatrice Dormans of bel 06-11644911. Ook voor vragen kun je contact opnemen met mij of mijn collega Robbert Becker via r.becker@bouwendnederland.nl.