Brainstormen over thuiswerken

Afbeelding Brainstormen over thuiswerken
donderdag 3 juni 2021

Al ruim een jaar werkt het UTA personeel overwegend thuis. De een heeft zich volledig aangepast, de ander kan er maar niet aan wennen. Hoe gaat dat straks als de corona-maatregelen van de baan zijn? Hoe gaan UTA medewerkers effectief werken ná corona? Die vraag tackelden tien bedrijven uit de afdeling Twente donderdag 25 mei in een online sessie.

Het idee van de Teams-bijeenkomst kwam eigenlijk van een van de leden. Zoals meer bedrijven heeft ook Hegeman Bouwgroep allerlei maatregelen getroffen om de UTA medewerkers op een prettige en effectieve manier thuis te kunnen laten werken. Wat blijft daar van over als straks de corona-maatregelen niet meer nodig zijn?, vroeg Marco Heerze, Manager HR & Organisatie bij het bedrijf uit Almelo zich af. En hoe kijken andere bedrijven daar naar, hoe gaan zij er mee om? Daar wilde hij graag eens met een aantal medeleden over van gedachten wisselen. Zo’n twaalf bedrijven uit de directe omgeving werden benaderd voor een digitale brainstormsessie, tien daarvan konden 25 mei inloggen. Het werd een geanimeerde bijeenkomst waarin het onderwerp van verschillende kanten werd bekeken. 

Gemengde gevoelens

De ervaringen van de bedrijven en hun UTA-personeel bleken best verschillend. Zo had onderzoek van een van de leden onder de medewerkers opgeleverd dat het merendeel ook ná corona wel thuis wil blijven werken. Weliswaar niet full-time, omdat sociale contacten op het werk en elkaar fysiek treffen ook van grote waarde zijn, maar toch wel liefst twee dagen in de week. Ook diverse werkgevers zien het wel zitten om niet weer terug te gaan naar alle dagen op kantoor. Duurzaamheid is een van de argumenten, thuiswerken reduceert reizen en dus de CO2-uitstoot. Voor een ander bedrijf is het kostenverhaal interessant; zij gaan onderzoeken welke besparing op huisvestingskosten het thuiswerken kan opleveren. 
Niet elk bedrijf is even enthousiast over thuiswerken. Een van de deelnemers gaf aan dat met het thuiswerken de productiviteit naar beneden ging en er aanbestedingen werden gemist. Ook werd aangegeven dat jongeren kunnen afhaken als er teveel wordt thuisgewerkt.

Dank voor het delen

Als thuiswerken de norm blijft, ook al is het maar deels, dan moet er wel een aantal zaken goed worden geregeld, waren de deelnemers het eens. Het arbeidsomstandighedenverhaal bijvoorbeeld, de fiscale aspecten van attributen die nodig zijn om thuis te werken en – niet onbelangrijk – de leiderschapsstijl. Een van de deelnemers was al een stapje verder dan de rest met  het regelen van de randvoorwaarden. Bij haar bedrijf is een thuiswerkovereenkomst en -regeling opgesteld die door directie, leidinggevenden en medewerkers wordt ondersteund en gehanteerd. Maatwerk voor dat specifieke bedrijf weliswaar, maar absoluut een praktisch hulpmiddel voor andere bedrijven die ook zo’n overeenkomst willen opstellen. Het delen werd dan ook zeer op prijs gesteld. 

Vervolgbijeenkomst

Hoewel er op nog aardig wat vragen geen antwoord kon worden gegeven, was het een leerzame en nuttige bijeenkomst. Vandaar dat voor komend najaar een vervolgbijeenkomst wordt gepland. Mogelijk zijn dan alle corona maatregelen van de baan en biedt de nieuwe situatie nieuwe inzichten, en antwoorden op de openstaande vragen. 

Wil je aanwezig zijn bij de vervolgbijeenkomst in het najaar? Aanmelden kan bij Mayra Schoolen: m.schoolen@bouwendnederland.nl

Mayra Schoolen Adviseur Sociale Zaken Regio Oost

Tags

Corona