• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Eerste Infrapanel Gelderland levert meteen al praktische stappen op

Eerste Infrapanel Gelderland levert meteen al praktische stappen op

dinsdag 13 juli 2021

Johran Willegers

beleidsadviseur infrastructuur
Viaduct in aanbouw

Provincie Gelderland, Koninklijke Bouwend Nederland en Infrabedrijven van regio Oost werken samen om de stikstofproblematiek en duurzaamheidsopgaven als emissiereductie en circulariteit aan te pakken. "Willen we de doelstellingen halen, dan hebben we elkaar keihard nodig", geeft Wilma Groothedde van de provincie het belang van het Infrapanel Gelderland aan.

Het Infrapanel Gelderland is een initiatief van de provincie Gelderland en Koninklijke Bouwend Nederland. Als manager Aanbesteding, Bouwrechtelijke en Grondzaken bij de provincie is Wilma Groothedde een van de deelnemers. Ze doet dat samen met andere collega’s die bij de provincie met de uitvoering en aanbesteding bezig zijn en die beleidsinhoudelijk op circulariteit en duurzaamheid werken. Naast vertegenwoordigers van Bouwend Nederland zitten ook lidbedrijven NTP, Van Gelder, Dura Vermeer, Schagen en Roelofs in het Infrapanel. Een breed georiënteerd gezelschap dus en dat is heel nuttig, weet Groothedde. "We werken allemaal hard aan duurzaamheid, circulariteit, stikstofproblematiek en dergelijke. De doelstellingen zijn fors, die haal je niet als je niet samenwerkt. Het is dus zaak dat we elkaar op de hoogte houden van initiatieven, ontwikkelingen, ambities, ervaringen en wensen. Daar is dit Infrapanel voor bedoeld. En daarom hebben we ook voor een mix van kleinere en grotere bedrijven gekozen om periodiek te overleggen, dan krijg je diverse signalen." 

Samen de ambities realiseren

Johran Willegers van Bouwend Nederland, sluit zich aan bij Groothedde. "De infrabedrijven in Oost hebben genoeg slimme, duurzame en innovatieve oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan. Het is zowel in het belang van markt als overheid dat de beste oplossingen ook hun weg in projecten vinden. Daarom willen we het in dit Infrapanel hebben over samenwerken, vernieuwend aanbesteden, vernieuwende contractvormen en al in de ontwerpfase impact maken. Dat zijn doorslaggevende factoren om de ambities te kunnen realiseren.” 

Zeer nuttige eersteling

Medio juni was de eerste bijeenkomst. Die digitale sessie leverde meteen al heel nuttige zaken op. Zo konden de ondernemers aangeven wat hun ervaringen met de provincie zijn op het gebied van aanbestedingen, wat niet prettig werkt en wat ze graag anders zou zien. De bedrijven zetten verschillende kritische kanttekeningen bij de RAW-systematiek waarmee de provincie uitvraagt. "Ze zouden dat liever wat minder vast omlijnd zien", zegt Groothedde. "Een vorm waarbij je meer met elkaar meedenkt heeft hun voorkeur. Naar aanleiding daarvan hebben we afgesproken dat we een middag informatie over en ervaringen met tweefasencontracten gaan uitwisselen. De provincie heeft al wat ervaring opgedaan met die contractvorm (RCC), maar mogelijk zijn er meer projecten die zich hiervoor lenen." Met betrekking tot de RAW-systematiek geeft ze aan dat het daarbij ook altijd gaat om een mix van prijs en kwaliteit. "Ondernemers kunnen de indruk hebben dat de provincie alleen kijkt naar de laagste prijs , maar dat is niet het geval. Ook bij de RAW systematiek houdt de provincie  rekening met de kwaliteit."

Investeringen belonen

Ook circulariteit kwam aan de orde. Er is gesproken over wat er op dat vlak met asfalt kan; de toplaag is lastig maar vooral het hergebruik van de tussenlaag biedt mogelijkheden. "Het is goed om het samen over dat soort onderwerpen te hebben, om meer te weten over hoe bedrijven daar al mee bezig zijn", zegt Groothedde. "Ze doen namelijk investeringen om asfalt te kunnen hergebruiken en dan is het wel wenselijk dat wij dat vervolgens in onze uitvragen laten terugkomen zodat die investeringen ook rendabel kunnen zijn en niet voor maar één of twee projecten zijn gedaan."

Aangenaam verrast

Om meer te weten te komen over waar de bedrijven mee bezig zijn, is ook afgesproken om bedrijfsbezoeken te gaan afleggen. Zo kunnen de ambtenaren van de provincie met eigen ogen zien waar de bedrijven mee bezig zijn, wat voor materieel er wordt ingezet, wat voor asfaltmengsels er worden gebruikt, hoe het gaat met hergebruik van materialen. Allemaal heel nuttige input voor de provincie om te gebruiken in de aanbestedingen. "Je wilt enerzijds in je aanbestedingen geen criteria die de markt niet kan leveren." Anderzijds is het, met het oog op de forse doelstellingen, ook zonde om zaken te laten liggen die de ondernemers al kunnen bieden. Wat dat laatste betreft was het eerste Infrapanel bijna een soort eyeopener voor Groothedde. "Ik was aangenaam verrast door hoe ver de bedrijven zijn op het gebied van stikstofreductie en hergebruik en door de investeringen die zijn gedaan en de ambities die ze hebben!"