Omgevingsmanager zorgt voor unieke samenwerking in Tilburg

maandag 30 augustus 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Omgevingsmanager zorgt voor unieke samenwerking in Tilburg

Enexis Netbeheer en Brabant Water vernieuwen de komende vier jaar stap-voor-stap ongeveer 7.000 meter aan gas- en waterleiding in de Tilburgse binnenstad. KPN NetwerkNL sluit aan om het glasvezelnetwerk aan te leggen en de gemeente gaat aan de slag met klimaatadaptatie. Lees over het belang van een omgevingsmanager.

Rasenberg Kabels en Leidingen vervangt in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water de kabels en leidingen in de Tilburgse binnenstad. De civiele werkzaamheden zoals het straatwerk, vernieuwing van de riolering en de aanpassingen voor de opvang van regenwater worden door aannemer Broeren B.V. uitgevoerd.

Aanleiding werkzaamheden

Belangrijkste aanleiding voor de werkzaamheden is de vervanging van bestaande gasleidingen van grijs gietijzer door kunststof leidingen. De Rijksoverheid schrijft voor dat dit vóór 2024 gebeurt. Daarnaast wil de gemeente Tilburg meer groen en een betere opvang van regenwater. Deze werkzaamheden zorgen voor een nieuwe inrichting van de straat en ondergrond die ook moeten bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. In samenwerking tussen de netwerkbedrijven en gemeente is er gekomen tot een nieuwe ondergrondse ordening van kabels en leidingen, waardoor er ruimte ontstaat om extra voorzieningen te leggen voor de toekomst. Extra ruimte in de ondergrond binnen dit project ontstaat ook omdat kabels en leidingen die niet meer worden gebruikt, allemaal worden verwijderd, ook de oudere KPN kabels die er nog liggen.


Plaatsing infiltratiekratten om regenwater langer vast te houden (Broeren B.V.)

Maak kennis met de omgevingsmanager

De vele belangen in de binnenstad van Tilburg maakt dat de keuze is gemaakt voor de inzet van een omgevingsmanager. Deze keuze is gemaakt in samenspraak met gemeente, netbeheerders en aannemer. De omgevingsmanager is de spin in het web tussen ondernemers/bewoners en de opdrachtgevende en -nemende partijen. 'Alleen samen brengen we dit project tot een succes!'; zegt Gijs Frijters , directeur van Rasenberg Kabels en Leidingen en opdrachtnemer. Sinds het begin van het project eind 2019, is Eline Beijne omgevingsmanager van het project 013Infra in de Tilburgse binnenstad.


Meer groen om schaduw en daarmee koelte te krijgen in de binnenstad (Broeren B.V.)

 

Eline vertelt: 'De belangrijkste taak voor mij binnen dit project is om overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken'. Dit doet zij niet alleen, zij zoekt de verbinding met winkeliers- en bewonersverenigingen, wijk coördinatoren van de gemeente en politie. Ruim voordat de werkzaamheden in een straat beginnen gaat Eline op locatie kijken naar:

  • welke bedrijven of organisaties er zijn gevestigd;
  • aanwezigheid invalidenparkeerplaatsen;
  • aanwezige garageboxen die tijdens de werkzaamheden niet meer bereikbaar zijn.

Vervolgens stelt Eline zich de vraag; 'Met welke belangen moeten we als aannemersbedrijf rekening houden?’. Het is de taak van de omgevingsmanager om alle belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dat betekent in de praktijk veel overleggen. Met winkeliers bijvoorbeeld, die willen weten hoe ze bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Ik kan belanghebbenden niet altijd geven wat ze het liefst willen. Ook worden ondernemers en bewoners huis aan huis per brief geïnformeerd over de komende werkzaamheden qua planning, overlast en maatregelen. Het minst wat ik belanghebbenden kan bieden is een luisterend oor, informatie, meezoeken naar een oplossing, afspraken maken en geruststellen. Om belanghebbenden op de hoogte te houden is de website 013Infra gemaakt. Hier kan iedereen de planning van de werkzaamheden vinden, en dus waar de straat open ligt, maar ook de verhalen lezen van betrokkenen en belanghebbenden. Niet elk project heeft een omgevingsmanager nodig. Maar in een binnenstad, met veel bewoners, ondernemers en gebruikers is dat wel echt nodig, ook voor de veiligheid!

Wil je meer weten over de rol van omgevingsmanager, neem contact op met Eline Beijne. Bekijk hier een e-learning over klimaatadaptatie en de bodem, samengesteld door Uitvoeringsprogramma Bodem&Ondergrond, Samen Klimaat Bestendig, STOWA en Kennisprogramma Bodemdaling.