Normec NCK: blijf continue verbeteren

woensdag 4 augustus 2021
Een idee hebben

ISO9001 heeft als onderwerp kwaliteit, ISO14001 is gericht op milieu, ISO45001 op gezond en veilig werken, VCA op veiligheid en de CO2-Prestatieladder op het reduceren van de CO2 uitstoot. Maar wat hebben deze certificatieschema’s met elkaar gemeen?

Alle hierboven genoemde schema’s hebben als doel om continue te blijven verbeteren. In de ISO series komt dat voornamelijk tot uiting in de High Level Structure waarbij in hoofdlijnen de normen hetzelfde zijn opgesteld, maar dat de inhoud gericht is op de invalshoek waarop de norm betrekking heeft. Hierdoor wordt het makkelijk gemaakt om meerdere normen te beheersen in één systeem, zonder daar veel extra processen voor in het leven te roepen. De systematiek is daarbij gelijk. Door risicogebaseerd denken komen de belangrijke punten naar voren. Vanuit deze belangrijke punten kun je als organisatie je doelstellingen bepalen.

Met het behalen van de doelstellingen zijn risico’s voor een groot deel beheerst, en blijft de stip op de horizon in beeld. Door gedurende het jaar op meerdere momenten of manieren te meten en te monitoren krijg je als organisatie inzicht in de doeltreffendheid van acties en (wat kenmerkend is voor deze serie normen) de mogelijkheden tot verbetering. Door het periodiek beoordelen van alle resultaten uit die periode kan de organisatie de meest belangrijke verbeterpunten signaleren en oppakken.

Door deze systematiek te blijven volgen blijf je continue verbeteren. Juist ook in situaties waar het lijkt alsof er weinig wijzigt; het zijn juist de omstandigheden die wellicht een andere aanpak nodig hebben.

Meer informatie

De hierboven genoemde normen kunnen je organisatie dus helpen om op een systematische manier naar de mogelijkheden te kijken om continue te verbeteren op meerdere aandachtsgebieden. Wil je meer informatie of wil je je organisatie laten certificeren? Bij onze partner Normec NCK kun je terecht voor onder andere alle hierboven genoemde normen. Neem contact op via onze adviseurs dienstverlening voor meer informatie over het ledenvoordeel met Normec NCK.