• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Felicitaties voor Assen als de meest duurzame gemeentelijke aanbesteder

Felicitaties voor Assen als de meest duurzame gemeentelijke aanbesteder

Gemeente Assen op positie drie in Top 25 meest duurzame opdrachtgevers

Afbeelding Felicitaties voor Assen als de meest duurzame gemeentelijke aanbesteder
dinsdag 2 november 2021

Gemeente Assen is de beste gemeentelijke aanbesteder die duurzaamheid serieus neemt. Met de derde plek stijgt de Gemeente Assen maar liefst 21 plekken op de lijst. Wethouder Karin Dekker en burgemeester Marco Out zijn blij verrast.

Wethouder Karin Dekker heeft samen met burgermeester Marco Out van de gemeente Assen een houten schildje in ontvangst genomen van Erik Buursema, voorzitter van Bouwend Nederland afdeling Drenthe e.o. en regiomanager Sander Wubbolts. Sander Wubbolts licht toe dat de Gemeente Assen bijzonder trots mag zijn op deze prestatie als meest duurzame gemeentelijke aanbesteder. Vijf van haar zeven openbare aanbestedingen hadden gunningscriteria waarmee marktpartijen zich konden onderscheiden op duurzaamheid. Dit werd terug gezien bij verschillende type projecten en diensten.  

'Enorme stimulans'

Karin Dekker is blij verrast met deze derde plaats en geeft aan niet achterover te willen gaan leunen. "We moeten dit zien als een stimulans". Ze staat stil bij de betrokken ambtenaren en bedankt ook in het bijzonder Heiko ter Horst. Ook gaf ze aan niet van te voren in te kunnen schatten dat ze hierin als Gemeente Assen koploper zijn. Burgemeester Marco Out beaamt dit en zegt dat ze zelf ook nog zoekende zijn in hoe hoog ze de lat willen leggen. "Wat is realistisch maar tegelijkertijd ambitieus en in hoeverre kun je bepaalde eisen mee laten tellen in je beoordeling? Dit blijft een zoektocht."

Van plaats 24 naar plaats drie

Sinds 2016 analyseert het Aanbestedingsinstituut alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Helaas zien wij dat, ondanks hoge ambities, beperkt gegund wordt op duurzaamheid. In 2020 speelde in 37,2% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. In 62,8% werden géén duurzame gunningscriteria toegepast! Gelukkig zijn er opdrachtgevers die wel zwaar(der) gunnen op duurzaamheid. Van positie 24 in 2020 is gemeente Assen gestegen naar plek 3, een flinke stijging. 

Ondersteuning aanwezig voor verdere verbetering

"De markt prikkelen om zelf te komen met creatieve oplossingen, heeft bijgedragen aan dit resultaat", aldus Karin Dekker. Daarnaast gaf ze aan graag naast deze positieve beoordeling ook informatie te willen ontvangen over hoe de Gemeente Assen zich nog verder kan verbeteren. "Het aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland kan hierin ondersteunen", geeft Erik Buursema aan. 

Het Aanbestedingsinstituut scoort alle aanbestedingen afzonderlijk en berekent de gemiddelde score over het aantal geregistreerde aanbestedingen. Het klassement wordt vastgesteld door de rangschikking van de gemiddelde scores. Een aanbesteder krijgt een hogere score naarmate duurzaamheid zwaarder weegt bij het gunnen op beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarnaast wordt een kleine score gegeven als duurzaamheid wel in een aanbesteding voorkomt in de vorm van eisen of verplichtingen.

Investeringen noodzakelijk

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. We roepen opdrachtgevers op duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo vorm te geven dat de markt echt uitgedaagd wordt (verder) te innoveren. Door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te laten wegen dat bedrijven zich met duurzaamheid echt kunnen onderscheiden in de markt.