• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Studenten Avans studeren af op hergebruikers- en restwaardeberekening van gebouwen

Studenten Avans studeren af op hergebruikers- en restwaardeberekening van gebouwen

Afstudeeratelier: circulaire accounting in de bouw

Afbeelding Studenten Avans studeren af op hergebruikers- en restwaardeberekening van gebouwen
dinsdag 9 november 2021

Artikel 2 van de reeks over de onderzoeken en ervaringen van studenten uit andere studierichtingen dan Bouwkunde bij bedrijven in onze branche (verwijzend naar het artikel 'Avans helpt mkb-bedrijven bij duurzaamheidsvragen' op de website en uit BNL editie nr. 3)

Het lectoraat Finance and Accounting van Avans Hogeschool zorgt met het Afstudeeratelier voor leerzame afstudeerprojecten voor studenten van de richtingen Accountancy of Finance and Control. Afgelopen jaar was het thema van het afstudeeratelier: circulaire accounting in de bouw. Studenten Stefan de Ridder en Tim de Ridder studeerden via dit atelier af op hergebruikers- en restwaardeberekening van gebouwen.

Een aantal bedrijven had zich eerder aangemeld voor een onderzoek via het afstudeeratelier. Voor deze bedrijven verzorgden Stefan en Tim een pitch over hun onderzoeksopzet. De keuze viel uiteindelijk op een afstudeeropdracht bij Strukton Worksphere. Beide studenten waren geënthousiasmeerd door de kernwaarden van het bedrijf en de visie op circulaire (kantoor)gebouwen. Tijdens het afstudeertraject zijn ze begeleid door twee junior onderzoekers van het lectoraat, Saba Ali en Tahis Marti.

Rekenmodel voor circulair vastgoed

De studenten hebben ingezoomd op de hergebruikers- en restwaarde van circulaire kantoorgebouwen. Het team dat hen vanuit het bedrijf begeleidde is ervan overtuigd dat de toekomst anders moet. De vraag is dan ook hoe circulariteit en duurzaamheid gewaarborgd kan worden. Hierbij is gebruikgemaakt van een bestaand rekenmodel, waarin de waarde van gebouwen op elementen wordt berekend. Dit model wordt al ingezet bij de ontwikkeling van toekomstgerichte gebouwen. Aan Stefan en Tim is gevraagd om dit model te toetsen én te beoordelen op volledigheid. Is alle mogelijk impact in het rekenmodel meegenomen om circulair vastgoed te kunnen waarderen?

Uitgangspunten onderzoek

Hoofdvraag van het onderzoek was welke factoren er invloed hebben op de hergebruikerswaarde van the Sphere, de benaming van het circulaire kantoorpand uit het onderzoek. Uitgangspunt in het onderzoek was dat een pand dat na 15 jaar wordt afgebroken en opnieuw wordt opgebouwd. Welke positieve en negatieve factoren kunnen in die periode van invloed zijn op de waarde van het gebouw? Voorbeelden van dit soort factoren zijn COVID-19, inflatie, wetgeving of de vraag naar vastgoed. Stefan en Tim hebben die geprioriteerd om het impactniveau in te schalen om de waarde te kunnen uitdrukken.

Tweede uitgangspunt is dat materialen eigendom blijven van de aandeelhouders van het betreffende project. Leveranciers worden medeaandeelhouders en zorgen gedurende de looptijd voor het onderhoud. Hierdoor blijft kennis en kwaliteit behouden en wordt circulariteit gewaarborgd. Genaamd ‘BAS/Building as a service’ in plaats van het al meer bekende ‘product as a service’.

Uitkomst: verbeterd rekenmodel

Het bestaande rekenmodel is door Tim en Stefan gefinetuned met als doel om ook richting financiers aan te tonen dat een project goed doordracht is. Dit was een tevens subdoel van de opdracht voor de studenten. De studenten hebben hun bevindingen en verbetersuggesties mogen presenteren aan het voltallige team.

Win-winsituatie

De samenwerking tussen de studenten en het bedrijfsleven was een eyeopener voor beide partijen. De bedrijven kunnen hun voordeel doen met de frisse blik waarmee deze niet-technisch onderlegde studenten naar de sector keken. Andersom verraste de diversiteit aan functies in onze sector de deelnemende studenten. Stefan is na zijn studie gestart als interimmer om ervaring op te doen bij diverse bedrijven en zo een keuze te maken voor zijn master studiekeuze. Tim heeft er na zijn studie voor gekozen om eerst nog wat ervaring in de accountancy op te doen, maar heeft een functie als junior projectcontroller bij een onderneming in de bouw- of infrasector wel op zijn bucketlist staan.

(links Tim de Ridder, rechts Stefan de Ridder)

Wil je ook meedoen?

Ben jij als bouw- of infrabedrijf ook bezig met verduurzaming? Heb je een onderzoeksvraag? Meld je dan aan voor dit project een stuur een mailtje naar Petra Landmeter, verenigingsmanager Brabant Mid-West of Karin Oomen, regioadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt. In elke regio heeft Bouwend Nederland zo'n adviseur. 

 

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West