• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Meerjaren Versterkingsplan gepresenteerd, bouwers willen aan de slag in bevingengebied

Meerjaren Versterkingsplan gepresenteerd, bouwers willen aan de slag in bevingengebied

maandag 15 november 2021

Sander Wubbolts

regiomanager regio noord
Afbeelding Meerjaren Versterkingsplan gepresenteerd, bouwers willen aan de slag in bevingengebied

Peter Spijkerman, directeur Nationaal Coördinator Groningen (NCG), wil de verdubbelaar inzetten als het gaat over de versterkingsopgave. Dat liet hij weten tijdens de Bouwtop Versterkingsopgave, die 8 november 2021 plaatsvond in Groningen. Hier is ook het Meerjaren Versterkingsplan (MJVP) gepresenteerd, dat per gemeente inzicht geeft in beoogde planning en aantallen per jaar. Koninklijke Bouwend Nederland: het MJVP is een belangrijke mijlpaal en legt een goede basis voor continuïteit in de versterkingsopgave. De bouwsector heeft tot op heden altijd een grote betrokkenheid getoond. We willen wel benadrukken “Versnelling krijgen we alleen door echt aan de slag te gaan.”

“We moeten samen de schouders eronder zetten om de Groningers te helpen.” Dat was de boodschap van zowel demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, als van Gerard Beukema, waarnemend burgemeester gemeente Eemsdelta. Peter Spijkerman, directeur NCG “het is een enorme opgave, we hebben een belangrijke stap gezet”, en daar zijn Ollongren en Beukema het over eens.

Uitdagingen

Een opgave die met grote uitdagingen gepaard gaat. Beukema noemde als voorbeelden de realisatie van wisselwoningen met de procedures daaromtrent als uitdaging, en het gegeven dat de bouwmarkt verhit is qua capaciteit. Ollongren stipte daarnaast de ondercapaciteit bij nutsbedrijven aan. Maar volgens haar begint de versterkingsopgave niettemin op stoom te komen. “De opgave in Groningen is prioritair ten aanzien van de bouw van 100.000 woningen per jaar. Dat verdienen de bewoners, die hebben al te lang in onzekerheid gezeten.”

Verdubbelaar inzetten

Spijkerman gaf toe dat ze al verder in het proces hadden moeten zitten. “Ik wil nu de verdubbelaar inzetten. Daar heb ik u hard bij nodig”, richtte hij zich tot de bouwers en aannemers in de zaal. Wat daarvoor nodig is, zijn volgens regiomanager van Bouwend Nederland Sander Wubbolts een gestroomlijnd proces, aantrekkelijke voorwaarden, voldoende zekerheden. Een meerjarenplanning is belangrijk, het is nu zaak dat we de hobbels die bouwers in de praktijk tegenkomen samen gladstrijken. “We hebben een mooie bouwpool opgezet. Laten we met elkaar meer vanuit een bouwteamgedachte opereren”. Bouwteams, waar ook nutsbedrijven in zitten, werden genoemd als zeer wenselijk.

MJVP

Samenwerken is ook volgens Rob van Wingerden cruciaal. De directieadviseur van NCG presenteerde aan de aanwezigen het Meerjaren Versterkingsplan (MJVP). Dit brengt voor de bouwsector onder andere voorspelbare werkstromen in beeld, zodat die hierop kan anticiperen met kortere looptijden tot gevolg.

Het plan maakt inzichtelijk wat af is, wat er moet gebeuren en wat in welk programma hoort. Ook moet het plan zorgen voor een efficiëntieslag: één projecteigenaar per project die een team aanstuurt, in plaats van vier of vijf projectleiders zoals in de ‘oude situatie’.

Diverse stellingen werden via mentimeter aan aanwezigen voorgelegd. Dit gaf een goed beeld. De bouwsector heeft een hoge betrokkenheid bij het dossier en wil graag op grotere schaal aan de slag.

Maximale capaciteit nodig

Sander Wubbolts gaf eerder tijdens de Bouwtop aan dat bijna geen enkel bouwbedrijf de maximale capaciteit, die zij wil vrijmaken voor het bevingendossier, heeft ingezet. Dit bleek ook uit de stelling die aan de bouwers werd voorgelegd. Tijdens het tweede panelgesprek werd genoemd dat er bouwbedrijven genoeg zijn, maar het werk en de processen daarom heen tot aan de gunning van het werk kunnen efficiénter ingericht worden. Dat is nu een bottleneck.

"De wil is er, maar we zijn te veel aan het steggelen.” Als de mentimeter vervolgens de vraag toont of versnelling tot stand komt door nu écht aan de slag te gaan, zijn de stemmers unaniem: ja.