• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Schrikbarend weinig WKB-proefprojecten in Haaglanden en Rijnmond

Schrikbarend weinig WKB-proefprojecten in Haaglanden en Rijnmond

Informatiebijeenkomst 7 december en Oproep leden: neem deel en meld problemen bij het starten van proefprojecten met gemeenten

maandag 15 november 2021

Hessel Heins-Wunderle

regiomanager regio randstad zuid
Overleg in bouwkeet

Bouwend Nederland Regio Randstad-Zuid schrikt van het beperkt aantal WKB-proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging van bouwers samen met kwaliteitsborgers en gemeenteambtenaren in de gemeenten in Haaglanden en Rijnmond. Voor Rijnmond regio gaat het om een tiental projecten en in Haaglanden zijn vrijwel geen pilots waar gemeenten en bouwers samen in participeren. Hierdoor doen we geen leerervaringen op. Dat vinden wij een gemiste kans. Daarom roepen we op om proefprojecten aan te melden en deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op 7 december.

Meld je project aan als proefproject

Bouwend Nederland regio Randstad-Zuid en het VNG Ambassadeursnetwerk Haaglanden en Rijnmond roepen leden op om bij de gemeenten in Haaglanden en Rijnmond projecten te melden die ze graag in een pilot met de gemeente en kwaliteitsborgers willen uitvoeren.

Net als eerder dit jaar worden leden per brief vanuit Bouwend Nederland opgeroepen om deel te nemen aan pilots met gemeenten. De contactgegevens van de gemeenteambtenaren waar contact mee gezocht kan worden voor pilots tref je hier en hier.

Meld problemen om een project te starten

Een veel gehoorde klacht van leden is dat de wens om een WKB-proefproject uit te voeren strandt op onwil vanuit de gemeenten vanwege capaciteitsgebrek. Bouwend Nederland Randstad-Zuid roept leden op om problemen met gemeenten om tot een WKB-pilot te komen bij hen te melden. Dit kan bij Hessel Heins-Wunderle: h.heins@bouwendnederland.nl of via regiorandstadzuid@bouwendnederland.nl .Bouwend Nederland neemt dan vervolgens contact op met betreffende gemeente om problemen waar leden tegenaan lopen te verhelpen.

Informatiebijeenkomst 7 december

Om misverstanden over deelname aan WKB-pilots weg te nemen en meer informatie te geven over het traject dat in een proefproject doorlopen wordt en welke projecten in aanmerking kunnen komen organiseert het VNG Ambassadeursnetwerk Haaglanden samen met Bouwend Nederland regio Randstad-Zuid een informatiewebinar op 7 december van 19.00 -21.00 uur. Doel van deze bijeenkomst is om de bekendheid van de Wkb te vergroten en deelname aan Wkb proefprojecten te stimuleren. 

Tijd Onderdeel
19:00 uur Introductie
19:10 uur Wat houdt de WKB in?
  Korte introductie op de wet en haar veranderingen
19:30 uur Proefprojecten: waarom en hoe werkt deelname
19:45 uur Ervaringen in proefprojecten
  1) Waar lopen we tegenaan in het opzetten van proefprojecten?
2) Wat hebben we geleerd in de proefprojecten?
20:25 uur Vragen beantwoorden en discussie
20:55 uur Vervolg en afronding

Per e-mail worden leden voor deze bijeenkomst uitgenodigd, maar aanmelden kan nu al hier.