• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • €50 miljoen beschikbaar voor emissievrije bouw in nieuw programma

€50 miljoen beschikbaar voor emissievrije bouw in nieuw programma

donderdag 25 november 2021
Afbeelding €50 miljoen beschikbaar voor emissievrije bouw in nieuw programma

De Rijksoverheid heeft €50 miljoen beschikbaar gesteld om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken. Om dit te realiseren wordt een kennis- en innovatieprogramma opgezet dat emissieloze en schone bouwconcepten en -bouwlogistiek gaat ontwikkelen.

Het nieuwe programma zal onderdeel zijn van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dat heeft als ambitie om in 2030 een afbouw van 60% stikstof en 0,4 mton CO2 te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op 75% gezondheidswinst.

'Bouw moet verduurzamen'

Minister Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat noemt het programma een stap richting emissieloze bouw. "Er moeten veel huizen worden gebouwd. Dat kan alleen als dat duurzaam gebeurt. Hiermee ondersteunen we prefab en digitalisering in de sector." Steven van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukt dat de hele samenleving profiteert van deze verduurzamingsslag. "Deze transitie naar duurzame mobiliteit zorgt ook voor schone lucht in onze steden."

Hoe nu verder?

Het programma is opgezet door de ministeries BZK, EZK en IenW, samen met de Topsector Logistiek, het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) en partijen uit de bouwsector. Er wordt ingezet op het ontwerp en toepassing van duurzame en lichtere materialen en prefab. Als er meer geprefabriceerd kan worden levert dit minder uitstoot op op de bouwplaats en zijn er minder vervoersbewegingen.

Ook wordt er gekeken naar emissievrije bouwplaatsen met specifieke aandacht voor bouwhubs, digitalisering en de inzet van emissievrij materieel. Het Digitaal stelsel gebouwde omgeving (DGSO) wordt hiermee verder ontwikkeld en er worden 'living labs' ingericht.