Handelingskader PFAS is geactualiseerd

Afbeelding Handelingskader PFAS is geactualiseerd
donderdag 16 december 2021

Afgelopen week heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een geactualiseerde versie van het Handelingskader gepubliceerd. Deze aanpassing is geschied na een brede consultatie van betrokken partijen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De toepassingscategorie 'onder waterniveau’' is komen te vervallen.
  • Een aantal begrippen zoals 'uitschieters' en 'oppervlaktelichaam' is nader toegelicht.
  • Ook wordt er meer uitleg gegeven aan gebieds-specifiek beleid en de andere invulling van de zorgplicht.

Deze wijzigingen hebben geen negatief effect voor de werkzaamheden in het grondverzet, maar voorzien helaas ook nog niet in de oplossing van alle problemen. Begin volgend jaar zal het ministerie een webinar organiseren, waarin het Handelingskader nader zal worden toegelicht. Een link hiervoor zal te zijner tijd op onze website worden vermeld. Daarnaast lopen er momenteel onderzoeken naar onder meer waarden voor zoute bagger, het verontreinigingsniveau en het uitlooggedrag van PFAS. Deze onderzoeken kunnen mogelijk leiden tot een volgende actualisatie. Daarmee is duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een definitief Handelingskader.

Voor de huidige tekst van het Handelingskader klik je hier.

Charles Verheyen verenigingsmanager grondwerk en railinfra