Combi Infra Amsterdam betrekt alle spelers in overlegstructuur

Brede samenwerking zorgt voor efficiënte nutsvoorzieningen

Afbeelding Combi Infra Amsterdam betrekt alle spelers in overlegstructuur
dinsdag 11 januari 2022

In de Amsterdamse infra draait alles om communiceren. Dat is geen open deur, want de betrokken bouwbedrijven, aannemers en netbeheerders communiceren zich zowel intern als extern een slag in de rondte. Hun doel is een bouwwerk zo efficiënt en met zo min mogelijk overlast voor de stad op nutsvoorzieningen aan te sluiten. En dan is goed onderling contact een belangrijk gereedschap.

De Combi Infra Amsterdam, Ciams is het samenwerkingsverband van Liander, Waternet, Vodafone/Ziggo en KPN-Netwerk NL. Om te zorgen dat een bouwwerk op nutsvoorzieningen wordt aangesloten is veel overleg nodig, maar moet je elkaar ook (leren) kennen. Mede hierom organiseert Ciams met Bouwend Nederland Regio Randstad Noord sinds vorig jaar driemaandelijkse themabijeenkomsten. Heddes Bouw & Ontwikkeling en Bouwbedrijf MJ De Nijs & Zonen B.V. nemen vanaf het begin al actief deel aan deze themabijeenkomsten.

Drukte

Ed Vriendjes (Heddes) en Rhoman Hillen (De Nijs) zien dat een bouwplaats echt druk wordt zodra de nutsvoorzieningen aan de beurt zijn. Hillen: “Wij zijn dan nog bezig met de afwerking van de gevel en de inrichting van de gebouwen en dan komen de aannemers van de nutsvoorzieningen ook nog in beeld.” Vriendjes vult aan: “Het kan gebeuren dat het gebouw op de onderste lagen al bewoond is, terwijl wij in de bovenste verdiepingen de nutsvoorzieningen nog aan het aanleggen zijn. Vanaf het begin tot het einde van een project zijn we daarom in overleg met elkaar.”

Meerwaarde

Het op elkaar afstemmen van de verschillende bouwfasen is cruciaal voor de combideelnemers. Vriendjes: “Je bouwt een band op met de mensen binnen de organisatie van de netbeheerder en met de combi en je probeert zo vroeg mogelijk af te stemmen. Relaties opbouwen is daarbij één van de belangrijke dingen. We hebben bijvoorbeeld maandelijks overleg met de gemeente en spreken dan de projecten door.” Hillen: “Als je maandelijks bij elkaar zit, geeft dat zó veel meerwaarde. Je hebt al snel een concept bouwplaatsinrichting met elkaar opgezet en een betere fasering ingericht. Voor het hele proces werkt dat erg goed.”

Integraal

Maar ook binnen hun eigen bedrijven verandert er het nodige sinds ze in de Ciams samenwerken. Hillen: “Intern gaan we van productie- naar procesgericht. We proberen integraal processen aan te sturen. We zijn nu druk bezig de afdelingen ontwikkeling, bouwbureau en bouwbedrijf te integreren. Hierdoor komen zowel de aansluitingen als het nutstracé eerder in beeld. Wij ontwikkelen ook ons leveranciersmanagement verder door. We willen vaste partijen hebben waarmee je langdurig samenwerkt. Met die partijen evalueren we regelmatig en daar hoort ook veiligheid, planning en kwaliteit bij. Aan de andere kant moeten wij er ook voor zorgen dat onze planningen realistischer worden. Dat moeten wij in goed overleg met onze opdrachtgevers doen.”

Veiligheid

Vriendjes: “Drie jaar geleden ben ik begonnen met werken in de combi. Ik leerde dat wij als bouwer/ontwikkelaar te veel in ons eigen straatje dachten. Bij ons is ook een hele ommekeer gekomen. Heddes heeft geleerd meer aandacht aan veiligheid van de werkplek van de nutsaannemer te geven. We schieten er niks mee op als de combiaannemer zijn werk stillegt omdat hij niet veilig kan werken. Nu is die veiligheid meer in ons proces opgenomen. Intern is er bij ons een vergelijkbaar proces bezig. Wij proberen ook de afdelingen meer bij elkaar te brengen. Uitvoering en engineering stonden eerder apart, maar nu worden ze ook bij elkaar betrokken.”

Beter

Ondanks de tot dusver positieve ervaringen hebben beide mannen ook nog wel een belangrijk verbeterpunt. Vriendjes en Hillen zijn het erover eens dat de communicatie van de nutsbedrijven nog wel beter kan. Vriendjes: “Het zou goed zijn als ze eerlijk zeggen dat ze geen capaciteit of materialen hebben en dat een planning dus niet meer haalbaar is.” Hillen: “Dat kan ik beamen. We moeten allemaal investeren in samenwerking.”

Dit artikel is het openingsartikel uit het regiokatern van Randstad Noord verenigingsmagazine BNL #4 2021. Lees hier het complete magazine.