Regio Zuid bouwt nu aan morgen

Afbeelding Regio Zuid bouwt nu aan morgen
dinsdag 11 januari 2022

In een mede door corona ingegeven vernieuwde opzet is de traditionele Regiodag Zuid eind vorig jaar een op maat gesneden Regiodag Zuid geworden met drie fysieke bijeenkomsten en een uitgebreid aanbod digitale sessies. Zowel Zeeland, Noord-Brabant als Limburg kozen elk een onderdeel uit de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’. Regiomanager Hanneke van Eijndhoven is tevreden: “Dit concept gaan we niet zomaar meer loslaten.”

Met ‘Nu Bouwen aan Morgen’ heeft Bouwend Nederland recent een toekomstverkenning gemaakt met als doel vooruit te kijken naar 2030 en de manier waarop de leden daarop in kunnen spelen. In de verkenning zijn vier thema’s benoemd: ruimtelijke spreiding van functies, energietransitie en -infra, toekomst van werk en waarde van bouwen. Aangevuld met regionale onderwerpen vormden deze thema’s het basisprogramma van de recent gehouden Regioweek Zuid. De betrokken besturen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kozen zelf welk onderwerp het zwaartepunt zou vormen in drie fysieke bijeenkomsten met stakeholders in respectievelijk Den Bosch, Kerkrade en Landlust Nieuwdorp. De bijeenkomsten werden aangevuld met maar liefst negentien digitale inhoudelijke sessies over een veelheid aan onderwerpen.

Aangepaste opzet

Normaal heeft Regio Zuid een gezamenlijke ledendag op één centrale locatie. Regiomanager Hanneke van Eijndhoven: “Dat is op zich een heel mooi concept. Echter, in deze coronatijd bleef het lange tijd onzeker of een centrale regiobijeenkomst met zo’n tweehonderd deelnemers wel doorgang zou kunnen vinden. Door de pandemie hebben we als regioteam de leden al zo’n anderhalf jaar niet fysiek kunnen bezoeken, terwijl persoonlijk contact en kennisdeling juist zo belangrijk is. Met drie aparte, op maat gesneden, bijeenkomsten goed verspreid over de regio is de bezoekersgroep kleiner, kun je sneller schakelen en is het tijdsbeslag qua reizen voor de leden ook een stuk minder. Dus hebben we eind vorig jaar voor deze opzet gekozen.”

Paneldiscussies

In Noord-Brabant werd in twee paneldiscussies gesproken over de thema’s ‘spreiding van functies’ en ‘toekomst van werk’. Ook hield Libéma-directeur Dirk Lips een presentatie over toekomstgericht ondernemerschap. De Limburgse leden brachten een bezoek aan een uniek gebiedsontwikkelingsproject: Superlocal, de Super Circulair Estate in Kerkrade. Om leegstand als gevolg van bevolkingskrimp te voorkomen, worden hier flats uit de jaren zestig van de vorige eeuw gedeeltelijk gesloopt. Het restmateriaal wordt gebruikt om het gebied opnieuw in te richten. In de Zeeuwse bijeenkomst stonden de landelijke ontwikkelingen in de bouwsector centraal en zoomden Zeeuws gedupeerde Dick van de Velde en voorzitter Bouwend Zeeland Martijn van Sabben in op de regionale uitwerking hiervan.

2022

Het regioteam Zuid en de regiomanager zijn dankbaar in deze Regioweek zoveel leden te hebben kunnen ontmoeten en verbinden. “Daar wordt van nagenoten én op voortgeborduurd”. En in 2022? Van Eijndhoven: “We gaan dit hybride concept van eene fysieke bijeenkomst en digitale sessies in ieder geval niet zomaar loslaten. Het schept de mogelijkheid om de diverse onderwerpen onder de aandacht te brengen van een bredere ledengroep op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. De kennis en het netwerk van Bouwend Nederland omvat zowel Zoetermeer, als de afdelingen, maar ook zeker de regio. Dat hebben we met de Regioweek Zuid kunnen benadrukken. En dat zullen we naar 2022 zeker meenemen.”

Dit artikel is is een bewerking van het openingsartikel uit het katern van Randstad Zuid uit het verenigingsmagazine BNL #4 2021. Lees hier het complete magazine.