Webinar toepassing bodemenergie in Brabantse gemeenten

Afbeelding Webinar toepassing bodemenergie in Brabantse gemeenten
donderdag 13 januari 2022

De Provincie Noord-Brabant werkt op dit moment aan een omgevingsverordening voor drinkwater, met als doel om drinkwater te beschermen voor de lange termijn. De vraag is of er nog kansen zijn en wat die kansen dan zijn voor bodemenergie. Lees verder voor meer informatie.

De Provincie Noord-Brabant organiseert op donderdag 20 januari 2022 van 13.00 – 15.00 uur met inhoudelijke bijdrage van het Gebruikersplatform Bodemenergie een webinar/kennissessie. Deze richt zich primair op ambtenaren van gemeenten, maar is ook interessant voor veel andere stakeholder die betrokken zijn bij bodemenergie.

Ontwikkelingen van wetgeving

Ingrid Roelse, projectmanager Water bij Provincie Noord-Brabant, gaat in op de ontwikkeling van de wet- en regelgeving, inclusief vergunningstrajecten en boringvrije zones. Rik Molenaar, adviseur bij Techniplan, bespreekt op hoofdlijnen de mogelijkheden die er nog zijn, maar ook de alternatieven, zoals warmte- en koudeopslag per woning of per wijk en andere energiebronnen zoals aquathermie. Richard van Meersbergen van Brabant Wonen laat een mooi voorbeeld van een bodemenergieproject bij appartementencomplexen in Brabant de revue passeren.

Aanmelden

Na elke presentatie is er gelegenheid om via de chatfunctie vragen te stellen. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijke woensdag 19 januari 17.00 uur via deze link.

Het volledige programma is hier te bekijken.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer