• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland ontwikkelt branche-brede eenduidige structuur voor ontwerpfasen

Bouwend Nederland ontwikkelt branche-brede eenduidige structuur voor ontwerpfasen

Voor integraal ontwerp moeten betrokken partijen dezelfde taal spreken

Afbeelding Bouwend Nederland ontwikkelt branche-brede eenduidige structuur voor ontwerpfasen
woensdag 9 februari 2022

De uitwerking van het ontwerp van een project doorloopt een aantal fasen. Door de ontwerpfasen heen wordt dat ontwerp steeds gedetailleerder uitgewerkt. Er wordt gestart met een specificatie, gevolgd door een schetsontwerp. De laatste stap is het maken van de tekeningen voor de uitvoering. Om tot een integraal ontwerp te komen is het noodzakelijk dat de betrokken partijen dezelfde taal spreken.

Bij het ontwerp van infraprojecten zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Denk aan de opdrachtgever, adviseurs die door de opdrachtgever of aannemer zijn ingeschakeld, en een aannemer die afhankelijk van de
contractvorm veel of weinig ontwerpverantwoordelijkheid heeft. Ook zijn er verschillende disciplines betrokken, zoals Civiel, GWW en Installaties. Uiteindelijk zorgen al deze partijen voor een integraal afgestemd ontwerp.
Om tot een integraal ontwerp te komen is het noodzakelijk dat de betrokken partijen dezelfde taal spreken. Een taal die aangeeft welke documenten met welke diepgang er per ontwerpfase gemaakt moeten worden. Ook is het noodzakelijk dat de verwachting die de verschillende disciplines van elkaar hebben eenduidig is.

Gelijksoortige omschrijvingen in documenten

In de Utiliteitbouw hebben BNA en NL Ingenieurs een methodiek ontwikkeld om tot eenduidige afspraken te komen, namelijk de DNR STB (standaard taakbeschrijving). Voor de Infra is het wenselijk om tot eenzelfde structuur te komen. Om die reden heeft de VIB (Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven) – onderdeel van Bouwend Nederland – besloten om voor de ontwerpfasen VO (voorlopig ontwerp), DO (definitief ontwerp) en UO (uitvoeringsontwerp) een gelijksoortige omschrijving van documenten te maken. Het doel is om, in samenspraak met opdrachtgevers en ingenieursbureaus, tot een branche-brede eenduidige structuur te komen voor het ontwerp. Bekijk hier de handleiding taak- en resultaatsbeschrijving ontwerpfasen infrastructuur. De meest recente
versie van dit document is altijd terug te vinden op: www.bouwendnederland.nl/ontwerptaken.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Harry Wisse (Bouwend Nederland) of Maarten Baan (Visser & Smit Bouw).

Harry Wisse accountmanager bouw & infra groot/vakgroepsecretaris ingenieursbureaus voor bouwondernemingen & deltabouwers