Winstdeling WIA aanvullingsverzekering Loyalis

Afbeelding Winstdeling WIA aanvullingsverzekering Loyalis

Het is bekend dat wij met ons ledenvoordelenprogramma gunstige prijzen en voorwaarden voor onze leden onderhandelen. Bij een aantal voordeelcontracten is er daarbovenop nog sprake van een winstdelingsregeling. Zo’n regeling keert een bedrag uit aan de aan de mantel deelnemende leden indien de partner ondanks de scherpe prijsstelling toch een ruim positief rendement heeft behaald in de mantel.

Het ledenvoordeel met Loyalis voor de WIA aanvullingsverzekeringen kent zo’n winstdelingsregeling. Bij WIA/WGA-verzekeringen is het resultaat van een mantel pas na enkele jaren definitief bekend. We weten nu dat de contractperiode 2016 - 2017 met een positief resultaat is afgesloten. Dit betekent dat de leden met een lopende verzekering over die periode een winstdelingsbrief ontvangen naar rato van hun premie en looptijd.

Deze succesvolle WIA-mantel onderscheidt zich onder meer door rekening te houden met de basisuitkering vanuit het Bpf-bouw, een concurrerende premie én dus ook een unieke winstdelingsregeling.

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is een onderbelicht risico. Het heeft vergaande financiële consequenties voor iedere werknemer die je in loondienst hebt. Stel daarom in ieder geval je werknemers in staat gebruik te maken van de verzekeringsmantel via Bouwend Nederland, ook als je daar als werkgever zelf niet financieel aan bijdraagt.

Meer informatie?

Maak je nog geen gebruik van ons ledenvoordeel via Loyalis, maar wil je je werknemers wel meer inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid geven? Kijk dan op onze website en vul het contactformulier in of neem contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3 252 166.