'Maak haast met hard maken van bouwlocaties'

Afbeelding 'Maak haast met hard maken van bouwlocaties'
donderdag 3 maart 2022

Nog even en heel Nederland kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaar spraken politici met (infra)bouwers over de lokale opgaven, struikelblokken en oplossingen. Op woensdag 23 februari ging het debat over Enschede.

Tijdens de bouwtafel GR2022 van Enschede gingen Jeroen Diepemaat (lijsttrekker VVD en wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur), Ton ten Vergert (lijsttrekker CDA en raadslid) en Lucas Haafkes (bouwondernemer en voorzitter van de Bouwend Nederland afdeling Twente) onder leiding van dagvoorzitter Jarin van der Zande van Bouwend Nederland in debat over drie thema's: woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

Woningbouw

Zoals elke gemeente heeft ook Enschede grote behoefte aan meer woningen, zeker met het oog op het toenemend aantal studenten en de ambitie om naar 170.000 inwoners te groeien.

CDA ziet een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd bij die woningbouw. Ten Vergert: "We moeten toe naar een betere mix tussen het midden en hogere segment. De gemeente zou verhoudingen moeten vastleggen." Daarnaast riep hij de markt op om verder te innoveren zodat er meer woningen van rond de twee ton kunnen worden gebouwd.

Diepemaat maakte duidelijk dat er wat de VVD betreft voor álle segmenten gebouwd moet worden. "Dat bevordert de doorstroom", legde hij uit. Over instrumenten als subsidies voor starters met studieschulden toonde hij zich sceptisch. "Die werken uiteindelijk alleen maar prijsopdrijvend. Wat vooral nodig is, is volume."

Haafkes gaf aan dat er vooral gebrek is aan harde bouwlocaties. "De sector wil dolgraag bouwen. Inbreiden door bijvoorbeeld transformaties of uitbreiden aan de randen, het kan allebei. Probleem is echter dat er wel veel locaties zijn aangewezen maar dat nog niet lang niet alles zover is dat we er aan de slag kunnen. Dáár moet de gemeente werk van maken."

Infrastructuur

Beide politici maakten duidelijk dat voor hun partijen bereikbaarheid een heel belangrijk item is. Diepemaat gaf daarbij aan dat de VVD vooral zoekt naar een goede balans. "Met het oog op de leefbaarheid in stad willen we het gebruik van de fiets stimuleren. Maar we vinden het ook belangrijk dat je met je auto fatsoenlijk op de bestemming kunt komen." Om dat te bereiken wil de VVD investeren in een betere doorstroming en in meer ontsluiting.

CDA'er Ten Vergert haalde de plannen aan om binnen de stad de gelijkvloerse kruisingen met het spoor weg te halen door de trein te laten zakken. Ook stipte hij het belang van de trein aan. "Er moet een snellere verbinding komen met de randstad en het station moet worden gemoderniseerd." Het zijn zaken waarover al met de nieuwe staatssecretaris is gesproken.

Aan nieuwe spoorlijnen bleek geen behoefte; zeker de Noordtak van de Betuwelijn moet er wat betreft de drie deelnemers niet komen. Diepemaat en Ter Vergert gaven wel aan dat het goed zou zijn om de energie die nu wordt gestoken in het tegenhouden van die Noordtak, ook te steken in het realiseren van oplossingen voor bereikbaarheid.

Haafkes toonde zich redelijk tevreden over de bereikbaarheid. Wel maakte hij duidelijk dat het een aandachtspunt blijft. "Als je nieuwe woningen bouwt, dan wil je dat die vervolgens ook goed bereikbaar zijn."

Verduurzaming

De energietransitie vraagt om alternatieven voor het gebruik van gas. Het CDA vindt niet dat voor oplossingen alleen naar het buitengebied moet worden gekeken. "Dat willen we groen houden. In de stad en op de bedrijventerreinen zijn nog legio daken waar je zonnepanelen op kwijt kunt", maakte Ter Vergert duidelijk. Diepemaat wees op de aanpak van bestaande woningen. "Dat is een lastig verhaal want in veel woningen die verduurzaming het hardst nodig hebben, wonen vaak de mensen die dat financieel niet kunnen realiseren." De gemeente heeft er volgens hem niet voldoende geld voor om die mensen met subsidies te helpen; daar is steun van het Rijk voor nodig. Hij noemde het belang van samenwerken met woningcorporaties. "We moeten kijken naar de mogelijkheid om pakketten samen te stellen die toepasbaar zijn voor een hele buurt, inclusief de particuliere eigenaren." Haafkes liet weten dat de bouwsector goede contacten heeft met de corporaties. Ook maakte hij duidelijk dat het voor het verwezenlijken van alle ambities op de drie thema's noodzakelijk is dat er voldoende goed geschoold personeel is. "Daarvoor is het heel belangrijk dat jeugd voor technische opleidingen en beroepen gaat kiezen. We hopen dan ook dat gemeente samen met de technische sectoren de komende periode ook aan de slag gaat met het enthousiasmeren van de jeugd voor techniek. Heb je geen jeugd dan heb je geen toekomst."

Jarin van der Zande adviseur markt & overheid regio oost