• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Nationale Isolatieprogramma: dubbele maatregel wordt losgelaten

Nationale Isolatieprogramma: dubbele maatregel wordt losgelaten

Afbeelding Nationale Isolatieprogramma: dubbele maatregel wordt losgelaten
maandag 4 april 2022

Het nieuwe Nationaal Isolatieprogramma van het kabinet kondigt een stimulans aan voor de verduurzaming van woningen. Het loslaten van de tweede maatregel biedt meer kansen voor isolatieglas, hoewel het subsidiebedrag dan wel wordt gehalveerd.

De stimulans omvat onder meer de 

 1. ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
 • Per 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen voor de verschillende isolatiemaatregelen verhoogd (evenals de subsidies voor warmtepompen en zonneboilers), waardoor het gemiddelde subsidiepercentage is opgehoogd van 20% naar 30%
 • In de ISDE zal de twee-maatregeleneis worden losgelaten - conform het 'Manifest nationaal isolatieprogramma' - waarbij het vanaf 2023 ook mogelijk is om 15% subsidie te krijgen voor één maatregel
 • We verkennen samen met gemeenten of en hoe collectief aanvragen mogelijk gemaakt kan worden via de ISDE of anderszins, waardoor gemeenten bewoners kunnen ontzorgen en zodat buurtinitiatieven en coöperatieven worden gestimuleerd
 • Per 1 januari 2023 zal vanuit de ISDE ook subsidie worden verstrekt aan eigenaar-bewoners voor het afsluiten van aardgas van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet maar nog koken op gas. Hiermee wordt voorkomen dat er grote maatschappelijke investeringen nodig zijn voor het vervangen van oude gasnetten.

     2. SEEH: Energiebesparing Eigen Huis

 • VvE's hebben momenteel twee regelingen voor verduurzaming: de ISDE voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten, en de SEEH voor advies en isolatiemaatregelen. Om te zorgen dat VvE's nog maar bij één regeling subsidie hoeven aan te vragen voor verschillende maatregelen, gaan de onderdelen gericht op VvE's per 1 januari 2023 uit de ISDE over naar de SEEH. Hierdoor wordt de SEEH de centrale regeling voor VvE's, wat het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen aanzienlijk zal versimpelen en versoepelen
 • De twee-maatregeleneis zal worden losgelaten - conform het 'Manifest nationaal isolatieprogramma'
 • De hogere subsidie voor het 'Zeer Energiezuinig pakket' wordt toegankelijker gemaakt, waardoor het ook mogelijk wordt gemaakt om een hogere subsidie te ontvangen wanneer het niet geheel mogelijk is om aan alle voorwaarden van het ZEP-pakket te voldoen
 • De termijn voor de uitvoering van maatregelen worden verlengd en de minimumoppervlakte eisen voor een aantal isolatiemaatregelen worden verlaagd. Deze wijzigingen maken de SEEH eenvoudiger en aantrekkelijker.

Meer informatie over het Nationaal Isolatieprogramma: Nationaal Isolatieprogramma | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas