• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Halvering 75-daagse betaaltermijn infrawerken haalbaar en zonder meerkosten

Halvering 75-daagse betaaltermijn infrawerken haalbaar en zonder meerkosten

43 dagen eerder geld op de bank geeft bouw meer investeringsruimte

Afbeelding Halvering 75-daagse betaaltermijn infrawerken haalbaar en zonder meerkosten
dinsdag 5 april 2022

Naar aanleiding van het wetsvoorstel om de betaaltermijn voor het bedrijfsleven vast te stellen op 30 dagen, liet Bouwend Nederland adviesbureau Cash Discovery onderzoek doen. Onderzoekers keken wat de betaaltermijn van publieke opdrachtgevers in de infrasector is en concludeerden dat deze verkort kan worden met tenminste 43 dagen. Gemiddeld duurt het 75 dagen voordat het uitgevoerde werk betaald wordt. Het indienings- en goedkeuringsproces neemt 63 dagen in beslag, terwijl de betaling van de factuur 12 dagen duurt. Als dit proces versneld wordt, profiteert de hele infraketen hiervan.

Op woensdag 6 april is een commissievergadering in de Tweede Kamer over de betaaltermijnen van de overheid (punt 2). Zeker met de explosief gestegen bouwkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is het des te belangrijker dat publieke opdrachtgevers sneller en vaker gaan betalen voor uitgevoerd werk. 

Als prestatieverklaringen vaker ingediend kunnen worden en het administratieve voortraject onderdeel wordt van de wettelijke betaaltermijn, vergroot dit de investeringsruimte van de sector. Dit kan zonder dat het publieke opdrachtgevers extra geld kost. Voor het onderzoek Project Cash! nam Cash Discovery 12 infraprojecten onder de loop. Bij deze projecten waren vijf verschillende bouwbedrijven betrokken. Het is goed om te zien dat extra cash voor infrabedrijven relatief eenvoudig kan worden vrijgespeeld, zonder dat het de publieke opdrachtgevers extra geld kost,” vertelt Theo Winter, Lid Raad van Bestuur bij Dura Vermeer, één van de betrokken bedrijven bij het onderzoek. “Het onderzoek toont aan dat als publieke opdrachtgevers sneller en vaker betalen dit niet alleen de innovatiekracht van onze sector vergroot, maar ook de uitvoering van werken positief beïnvloedt.”  

PV-aanvragen vaker indienen 

Een prestatieverklaring (PV) kan nu meestal eens per vier weken aangevraagd kan worden. Met een getekende verklaring geeft de opdrachtgever aan dat het werk naar behoren werd opgeleverd. Als PV-aanvragen vaker ingediend kunnen worden, dan verloopt het indienings- en goedkeuringsproces vlotter. Eventuele herstelpunten kunnen dan sneller opgepakt worden. Dit verkleint niet alleen het risico op uitloop of vertraging in de werken, maar versterkt ook de onderlinge samenwerking.  
 
Een andere mogelijkheid om de termijn te verkorten is door het administratieve voortraject onderdeel te maken van de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.  

Facturen vaker indienen

Zorg dat het afleverdossier één keer per maand opgesteld blijft worden en spreek af dat facturen, in lijn met de PV-aanvragen, ook vaker mogen worden ingediend. Blijf daarbij het afleverdossier op de huidige frequentie opstellen, zodat er geen sprake is van extra administratieve handelingen. Publieke opdrachtgevers bouwen contractueel namelijk al veel zekerheden voor zichzelf in voor het geval een opdrachtnemer zijn verplichtingen niet zou nakomen. Hiermee heeft de opdrachtgever voldoende middelen achter de hand om ook na betaling eventuele opleverpunten uitgevoerd te krijgen.  

 

43 dagen eerder geld op de bank 

  • 15 dagen versnelling is haalbaar door periodieke termijnschema’s te verkorten van de nu gebruikelijke 4-wekelijkse en soms 2-maandelijkse termijnschema’s naar wekelijks of tweewekelijks. 
  • 28 dagen winst kunnen behaald worden als het werk en de bijbehorende aanvraag al gedurende de uitvoering besproken worden. Nu duurt het indienen en goedkeuren van een aanvraag gemiddeld 33 dagen en dit kan zo eenvoudig terug naar 5 dagen. 

Aanpassingen geven meer investeringsruimte 

Cash Discovery geeft aan dat het verkorten van de betaaltermijn niet tot hogere kosten voor publieke opdrachtgevers leidt; het betreft het verschuiven van geldstromen, waardoor ruimte voor extra innovaties ontstaat. “Bouwend Nederland deelt de resultaten van dit onderzoek namens de betrokken infrabedrijven met de publieke opdrachtgevers, benadrukt Peter van der Linde, Algemeen Directeur Boskalis Nederland. “Laten we hiermee samen kijken hoe we de administratieve doorlooptijden kunnen versnellen. Dat levert voor alle partijen voordeel op.” 

In de media 

Richard Massar senior communicatieadviseur/woordvoerder