• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Van BO tot en met HBO, van bouwers tot en met gemeenten; Infra Bindt pakt het breed aan

Van BO tot en met HBO, van bouwers tot en met gemeenten; Infra Bindt pakt het breed aan

Afbeelding Van BO tot en met HBO, van bouwers tot en met gemeenten; Infra Bindt pakt het breed aan
dinsdag 3 mei 2022

In Noord-Holland helpt Infra Bindt jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en een baan in de infra. En met succes, de terugloop in aantallen leerlingen is tot staan gebracht. Tot corona kwam. Nu moet het verloren terrein weer worden teruggewonnen en daar is het bedrijfsleven keihard voor nodig.

Het idee voor Infra Bindt werd zo’n 15 jaar geleden geboren. Dick Min van Infrabedrijf gebr. Min en voorzitter van Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland-Noord, legt uit hoe dat ging. "Met een clubje van 8 aannemers sponsorden we een bus waarmee het Horizon College infraprojecten in Noord-Holland kon bezoeken. Het doel was om de bekendheid van de bedrijfstak infra te vergroten en de instroom naar infra-opleidingen te bevorderen. Maar we vonden dat dat breder moest. Het is immers niet alleen voor aannemers belangrijk dat infra-opleidingen voldoende leerlingen hebben, ook ingenieursbureaus en overheden als gemeenten en waterschappen hebben daar belang bij. Daar werken immers óók mensen die een infra-opleiding hebben gedaan." 
"Ik heb zelf HTS weg- en waterbouw gedaan en heb jaren bij een afdeling openbare werken van een gemeente gewerkt", zegt Gert Oerlemans. Hij is voorzitter van InfraBindt, het samenwerkingsverband dat Min destijds voor ogen had en dat nu 10 jaar geleden is opgericht. In Infra Bindt werken inmiddels de 8 Noord-Hollandse onderwijsinstellingen met een infra-opleiding – Hogeschool InHolland, Horizon College, Regio College, ROC van Amsterdam, SPG Noord-Holland, GOA Leidingtechniek, Civilion en KOB infra-opleidingen – samen met 29 overheidsinstanties, 35 aannemers en 9 ingenieursbureaus. 

Ruim 130 gastlessen, and counting

Belangrijkste instrument dat Infra Bindt inzet om de instroom van leerlingen naar infra-opleidingen te bevorderen, zijn de gastlessen. Dat werkt goed, vanuit de overheidsinstanties, aannemers en ingenieursbureaus zijn er inmiddels in totaal zo’n 115 gastdocenten die op de scholen vertellen over de infra, die uitleggen wat het voor een bedrijfstak is, wat voor werk je er allemaal in kunt doen en wat voor infra-opleidingen je in Noord-Holland kunt volgen. "Voor dit jaar hebben we al meer dan 130 gastlessen gepland staan", zegt Oerlemans. "Die informatieve lessen worden gegeven aan de klassen 2 en 3 van het voortgezet onderwijs; van VMBO tot en met VWO. Verder staan we op voorlichtingsavonden van scholen en op alle tien PETs (Promotie Event Techniek) in Noord-Holland. Die PET’s zijn gericht op basisschoolleerlingen van groep 7 en 8."

Een beetje praten en een heleboel doen

De informatie die de gastdocenten geven, is redelijk algemeen, niet te gedetailleerd. Dat is niet erg, vindt Oerlemans. "Kinderen van die leeftijd vinden het helemaal niet interessant dat er nu een stuk asfalt is dat je 2 cm minder dik kan leggen en dat het dan toch nog net zo sterk is. Je kunt ze ook niet een uur lang naar een uitleg over beroepen laten luisteren; ze moeten iets doen." Dus 20 minuutjes luisteren en de rest van de tijd actief aan de slag met een infra-gerelateerde opdracht, is de succesformule. "VMBO-leerlingen bouwen bijvoorbeeld een Da Vinci brug; van houten latjes, zonder lijm. Meer theoretisch ingestelde leerlingen zetten we aan het werk met het ontwerpen van een straat in een bestaande wijk; inclusief parkeerplaatsen, kabels en leidingen."

Terugloop tot stilstand gebracht

Aangezien die doe-component zo’n grote rol speelt bij de gastlessen, zijn digitale sessies geen optie. De afgelopen twee jaren waren dan ook erg lastig voor Infra Bindt; door corona konden maar 18 van de 60 geplande gastlessen doorgaan. Het effect is voelbaar; de instroom zakt een beetje in, merken Oerlemans en Min. "We hebben die aanwezigheid op de scholen hard nodig. De bouw is bij veel jongeren wat bekender, voor de infra is nog een hoop missiewerk te doen. Kinderen denken bij werken in de infra hooguit aan stratenmaker en dat vinden ze vaak niet een aantrekkelijk beroep. Het is dan ook heel belangrijk om te vertellen hoe breed en uitdagend het werkaanbod in de bedrijfstak is."
Dat de inspanningen van Infra Bindt werken, is duidelijk. "Voordat Infra Bindt werd opgericht, liep het aantal leerlingen in de infra-opleidingen jaarlijks met zo’n 10% terug", zegt Oerlemans. "Die dalende lijn hebben we een halt kunnen toeroepen, ondanks de vergrijzing en de inspanningen van andere sectoren om jongeren binnen te halen. Daar ben ik best trots op!"

Meer gastdocenten uit het bedrijfsleven nodig

De goede resultaten vallen ook buiten Noord-Holland op, en bij andere sectoren. "We zijn het enige samenwerkingsverband op dit niveau in Nederland", zegt Min. "Af en toe krijgen we de vraag uit het land om het uit te breiden, maar de aanpak werkt het beste als je het regionaal doet, dan houd je overzicht." Ook de bouw heeft Min gevraagd of er gezamenlijk kan worden opgetrokken. "Punt is echter dat je dan met heel andere actoren te maken krijgt, zoals architecten en woningcorporaties en, andere actoren betekent dat je het op een andere manier moet organiseren." Daarnaast is het voor veranderingen of uitbreidingen van het concept zeker nu niet de tijd. Op het moment wil Infra Bindt zich er vooral op richten om het instroomeffect van voor corona weer terug te krijgen. Gemakkelijk zal dat niet worden, weet Min. "Als het eenmaal draait dan loopt het goed maar het kost veel extra energie om de boel weer volledig aan de praat te krijgen. En dat in een tijd waarin veel aannemers alle zeilen bij moeten zetten om het werk gedaan te krijgen.""Het wordt daardoor steeds lastiger om gastdocenten uit het bedrijfsleven te krijgen", vult Oerlemans aan. "Je merkt dat bij de overheid de focus anders is; de meeste gastlessen worden door mensen van de gemeenten gegeven. Daarom een oproep aan de aannemers en de ingenieurs om vooral enthousiast te blijven!"

Meer informatie over Infra Bindt is te vinden op www.infrabindt.nl.

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad noord

Tags

Instroom